International Conferences. Ukrainian Political Sciences Association

 

Ревуцкий, Богдан. РОЗВІДУВАЛЬНІ СЛУЖБИ РЕСПУБЛІКИ АВСТРІЯ // Матеріали ІV-ої міжнародної студентської наукової конференції «Політична праксеологія: розвідка в умовах інформаційного суспільства» / за ред. В.М. Бебика. – Київ: ВАПН, 2018.
РОЗВІДУВАЛЬНІ СЛУЖБИ РЕСПУБЛІКИ АВСТРІЯ

 

Ревуцкий, Богдан,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут міжнародних відносин (Україна, м. Київ),

Кафедра міжнародної інформації,

бакалавр

 

АНОТАЦІЯ

Основними розвідувальними структурами в Республіки Австрія є: Абверамт (Управління контррозвідки, нім. «Das Abwehramt» (AbwA)); Служба інформаційного забезпечення Збройних Сил Австрії (нім. Das Heeres-Nachrichtenamt (HNaA)); Федеральне відомство з питань захисту Конституції та боротьби з тероризмом (нім. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT)). Це доволі засекречені та потужні спецслужби з доволі широким спектром функій, які займаються розвідкою, контррозвідкою, державною безпекою та охороною порядку.

В статті проаналізовано роботу системи розвідки та контррозвідки Австрійської Республіки. В статті використані матеріали з відкритих джерел, повною інформацією про розвідку та контррозвідку Австрійської Республіки володіє досить вузьке коло осіб.

Ключові слова: розвідка, контррозвідка, Австрійська Республіка, спецслужба.

 

 

INTELLIGENCE SERVICES IN THE REPUBLIC OF AUSTRIA

 

Revutskij, Bogdan,

Kyiv National Taras Shevchenko University, 

Institute of International Relations (Ukraine, Kyiv), 

Department of International Information, 

bachelor 

 

SUMMARY

The main intelligence agencies in the Republic of Austria are: Das Abwehramt (AbwA); Army Intelligence Office (Das Heeres-Nachrichtenamt (HNaA)); The Federal Office for the Protection of the Constitution and Counterterrorism (Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT)). These are quite secret and powerful intelligence services with a wide spectrum of functions engaged in intelligence, counterintelligence, state security and security structures.

The article analyzes work of the intelligence and counterintelligence system of the People's Republic of China. The article uses materials from open sources, only a very narrow circle of people has full information about intelligence and counterintelligence services of PRC.

Key words: intelligence, counterintelligence, Republic of Austria, intelligence agency.

 

 

Абверамт

 

Абверамт (Управління контррозвідки, нім. «Das Abwehramt» (AbwA)) – це одна з двох розвідслужб Австрійських Збройних Сил, яка підпорядковується Федеральному міністерству оборони (BMLV). Абверамт здійснює «захист» Австрійських Збройних Сил. Іншими словами Абверамт має завчасно виявляти можливі посягання на ЗС Австрії (особовий склад, військові об’єкти, таємну інформацію тощо) і таким чином запобігати нанесенню шкоди військовій безпеці, як всередині держави, так і за її межами (миротворчі місії, військовий контингент в рамках співпраці в сфері безпеки), а також здійснювати аналогічний захист правоохоронних органів держави.

 

Структура

До складу Абверамт австрійських ЗС входять 4 підрозділи:

 • Оперативний штаб (управління, підготовка розвідки, аналіз та оцінка інформації, управління кадрами);
 • Підрозділ А (перевірка військової надійності, перевірка компанії, зовнішня розвідка);
 • Підрозділ В (управління розвідувальної діяльності);
 • Підрозділ С (технічна та електронна служба);
 • 4 відділи в Граці, Зальцбурзі, Лінці та Клагенфурті , а також розвідувальні служби в закордонних представництвах ЗС Австрії.

Завдання

Абверамт має виконувати наступні завдання:

 • здійснення класичної контррозвідки (захист від шпигунства, саботажу та інших злочинних діянь) та збір оперативної обстановки щодо військової безпеки всередині держави та за її межами;
 • перевірка надійності державних службовців;
 • забезпечення безпеки співробітників Міністерства оборони Австрії
 • забепечення дотримання закону про «Інформацйму безпеку» та постанови про «Безпеку інформації»;
 • здійснення акредитації національної та міжнародної системи безпеки інформаційно-комунікаційних технологій як уповноважений орган з акредитації у військовій сфері;
 • "електронна боротьба" (зокрема пошук пристроїв моніторингу та шкідливих програм у системах інформаційно-комунікаційних технологій) та безпека інформаційно-комунікативних технологій;
 • співпраця з австрійськими органами влади та іноземними спецслужбами та відомствами з аналогічними завданнями з метою забезпечення, підтримання або відновлення військової безпеки.

Знаки розрізнення (місія, девіз та логотип абвеграму), які були розроблені в 2011 році в рамках "Процесу управління корпоративними ідентифікаціями", роз'яснюють широкий спектр завдань, якими займається дане відомство.

 

Для перевірки заходів щодо захисту конституційних установ та їхньої здатності діяти, а також розвідувальних заходів для захисту національної оборони, відповідальні комітети Національної ради обирають постійний підкомітет. Постійний підкомітет, який обирається Комітетом національної оборони Національної ради, зазвичай збирається один раз на квартал, і, як правило, його засідання є конфіденційними.

 

 

Служба інформаційного забезпечення Збройних Сил Австрії

 

Служба інформаційного забезпечення Збройних Сил Австрії (нім. Das Heeres-Nachrichtenamt (HNaA)) є стратегічною службою зовнішньої розвідки Республіки Австрія, яка підпорядковується Федеральному міністерству оборони (BMLV). Служба інформаційного забезпечення Збройних Сил Австрії збирає, обробляє та оцінює інформацію про закордонні країни та міжнародні організації. Ця інформація служить основою для прийняття рішень найвищим військовим та політичним керівництвом в Австрії (Федеральний уряд, Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ).

 

Правова основа

Найважливішою правовою основа для обидвох військових спецслужб Австрії є закон «про військові дії». Він регулює повноваження та завдання спецслужб, а також визначає посаду уповноваженого з правової охорони. Цей  закон також визначає завдання розвідувальної служби інформаційного забезпечення:

 

Розвідувальна служба інформаційного забезпечення здійснює діяльність зі збору, обробки та оцінки інформації, яка стосується:

 • закордонних країн;
 • міжнародних організацій;
 • інших міжурядових органів, які стосуються збройних сил та пов’язаних з їх діяльністю, операціями та проектами.

Структура

Служба зовнішньої розвідки поділена на різні відділи, які забезпечують діяльність в наступних сферах: 

 • Управління;
 • Обробка інформації;
 • Оцінка інформацій;
 • Підтримка та інформаційне забезпечення.

Служба інформаційного забезпечення Збройних Сил Австрії в даний час розгорнута в командувальній будівлі генерала Теодора Кьонера та в казармах Марії Терезієн у Відні. Служба також обслуговує декілька офісів на місцях, таких як технічні розвідувальні станції. Серед яких:

• Кьонігсварте в Нижній Австрії

• Нойленгбах в Нижній Австрії

• Коломансберг в Зальцбурзі, Верхня Австрія

• Коралпи на півдні Австрії

 

Точна кількість співробітників даної спецслужби невідома. Згідно з повідомленнями, Служба інформаційного забезпечення Збройних Сил Австрії також має постійних представників у кризових регіонах.

 

Завдання

Служба інформаційного забезпечення Збройних Сил Австрії відповідає за стратегічну зовнішню розвідку. Його працівники отримують інформацію про регіони, держави та організації, що мають відношення до політики безпеки Австрії. Ця інформація збирається, аналізується і подається у вигляді звітів і презентацій (так званий. Intelligence Cycle).

Результати розвідки, зібрані HNaA, надходять до наступних відомств:

 • в першу чергу до федерального міністерства оборони і Генерального штабу
 • до адміністрації президента
 • до національної канцелярії федерації
 • до Міністерства закордонних справ
 • до Федеральне відомство з питань захисту Конституції та боротьби з тероризмом (БВТ)

В разі необхідності готуються детальні аналіз загроз, які несуть в собі сучасні кризові ситуації. Цей аналіз має особливе значення під прийняття рішень щодо можливої ​​участі Австрії в міжнародних місіях. Оперативні зведення Служби інформаційного забезпечення сухопутних військ відіграють важливу роль в захисті військових контингентів і цивільних місій за кордоном. У січні 2015 року близько 1000 солдатів та близько 20 працівників міліції були розміщені за кордоном.

 

Контроль

В своїй повсякденній діяльності HNaA уникає поширення результатів своєї діяльності серед широкої громадськості, проте вона знаходиться під демократичним контролем. Управління зв'язку армії піддається жорсткому політичному та правовому контролю різними органами державної влади, незалежними органами та судами. Серед них можна виділити:

 • Службовий контроль та контроль за діяльністю адміністративних органів (Dienst und Fachaufsicht)
 • Парламентський контроль

Для парламентського контролю над HNaA в Національній раді існує постійний підкомітет Комітету національної оборони. Завданням постійного підкомітету є контроль за діяльністю керівництва HNaA задля підтримки обороноздатності країни. Засідання підкомітету є секретними.

 • Представник правового захисту (Rechtsschutzbeauftragte)

Представник правового захисту та його два заступники вивчають законність розвідувальних та оборонних заходів.

 • Орган з нагляду за дотриманням законодавства щодо захисту персональних даних (Datenschutzbehörde)

Даний державний орган може за власною ініціативою посадової особи або на підставі обґрунтованого запиту перевірити законність використання даних і для цього може вимагати доступ до всіх даних, додатків або документів, необхідних для проведення превірки.

 • Федеральний адміністративний суд

Федеральний адміністративний суд визнає скарги осіб, які заявляють про те, що під час проведення розвідувальних заходів були порушені їх права.

 • Комісія Федеративних Збройних Сил

Парламентська комісія Федеративних Збройних Сил розглядає скарги на недоліки чи неякісне управління у сфері військової служби.

 • Прокуратура Австрії (Volksanwaltschaft)

 

Сприйняття спецслужби громадськістю

Служби інформаційного забезпечення сухопутних військ представлено на сайті Федерального міністерства оборони bundesheer.at. Служба зовнішньої розвідки відома своїм комплексним стратегічним аналізом. Аналітики також регулярно виступають на курсах стратегічного лідерства.

У секретному документі NSA, опублікованому Едвардом Сноунедом в листопаді 2013 р., Австрія називається категорією "Tier B-Focused Cooperation". Федеральне міністерство оборони визнало можливість співпраці між HNaA та NSA. ЗМІ роздумували про існування таємного договору між HNaA та NSA. Це питання також обговорювалося в 2013 році в постійному підкомітеті Комітету національної оборони, який використовується для управління розвідувальними службами в Австрії. Після того, як щоденна газета повідомила, що Австрія уклала договір з NSA, депутат подав скаргу до прокуратури "за передачу даних від HNaA до NSA ". Справа проти невідомих правопорушників була скасована в 2014 році.

 

 

 

Федеральне відомство з питань захисту Конституції та боротьби з тероризмом

 

Федеральне відомство з питань захисту Конституції та боротьби з тероризмом (нім. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT)) - це австрійське агентство безпеки з розвідувального характеру. Основною областю відповідальності BVT є захист конституційних установ Австрійської Республіки, а також забезпечення їх діяльності.

Дане відомство було утворене в 2002 році. Воно було створене на основі Державної поліції (Staatspolizei), до складу якого увійшли декілька спеціальних підрозділів (EDOK та EBT – спеціальні групи боротьби з тероризмом), які, як і нинішнє федеральне відомство, безпосередньо підпорядковуються Головному управління з питань громадської безпеки були при Федеральному міністерстві внутрішніх справ. Щорічно BVT складає звіт про захист конституції.

 

Організаційна структура

Правова основа для Федерального відомства є «Федеральний закон про організацію управління безпеки і здійснення охоронної поліції» (Закон про охоронну поліцію) і «Федеральний закон про організацію, обов'язки і повноваження поліції щодо забезпечення державної безпеки» (Закон про поліцейську охорону держави). Федеральне відомство з питань захисту Конституції та боротьби з тероризмом є частиною Генерального управління громадської безпеки Федерального міністерства внутрішніх справ. Окрім BVT існує дев'ять державних установ для захисту Конституції та боротьби з тероризмом (ЛВТ) у федеральних провінціях, котрі є частиною Управління поліції землі (Landespolizeidirektion).

 

Завдання

Основні завдання агентства:

 • Контррозвідка;
 • боротьба з екстремізмом;
 • незаконною торгівлею зброєю і ядерними матеріалами;
 • особиста і суспільна безпека.

Повноваження спецслужб Австрії в цілому визначені федеральним «Законом про поліцію». Згідно з цим законом, діяльність цих служб контролюється постійним підкомітетом в рамках комітету внутрішніх справ парламенту Австрії, а керівники спецслужб повинні регулярно звітувати про діяльність своїх підлеглих перед парламентаріями. 6 липня 2000 року парламент Австрії більшістю голосів від двох правлячих партій схвалив зміни в законах про спецслужби, розширивши повноваження останніх.

 

Відповідно до цих змін державна поліція Штапо (Staatspolizei) отримала право під час слідства без санкції прокурора вдаватися до тих методів з'ясування обставин справи, які вона вважатиме потрібними і виправданими «вищими інтересами країни», а зібрані «несанкціонованим» шляхом доведення і докази могли бути використані в судах нарівні з доказами провини, отриманими «легальним» чином.

Після реорганізації Штапо в 2002 році BVT успадкувало її повноваження, що викликало жваві дискусії в політичних і громадських колах Австрії. З боку опозиції висловлювалася точка зору, що зазвичай європейські розвідувальні служби не мають поліцейських функцій, а BVT їх отримало.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Ständige Unterausschüsse zur Kontrolle der Nachrichtendienste. - Режим доступу: https://www.parlament.gv.at/PERK/KONTR/POL/6STAEND_UNTERAUSSCHUESSE/index.shtml 
 2. MILIY info. - Режим доступу: http://www.bundesheer.at/pdf_pool/milizinfo/ausgabe0212.pdf#page=5
 3. Das Heeres-Nachrichtenamt. - Режим доступу: http://www.bundesheer.at/organisation/beitraege/n_dienste/index.shtml
 4. Staatsschutz in Österreich. - Режим доступу: http://www.bvt.gv.at/
 5. Heeresnachrichtenamt (HNA). - Режим доступу: http://specsluzhby-all.ru/category/avstria/hna/

 

REFERENCES:

 1. Ständige Unterausschüsse zur Kontrolle der Nachrichtendienste. – Availaible at: https://www.parlament.gv.at/PERK/KONTR/POL/6STAEND_UNTERAUSSCHUESSE/index.shtml 
 2. MILIY info. – Availaible at:  http://www.bundesheer.at/pdf_pool/milizinfo/ausgabe0212.pdf#page=5
 3. Das Heeres-Nachrichtenamt. – Availaible at: http://www.bundesheer.at/organisation/beitraege/n_dienste/index.shtml
 4. Staatsschutz in Österreich. – Availaible at: http://www.bvt.gv.at/
 5. Heeresnachrichtenamt (HNA). – Availaible at: http://specsluzhby-all.ru/category/avstria/hna/


Создан 17 авг 2018