International Conferences. Ukrainian Political Sciences Association

 

Семенець, Дмитро. СТРУКТУРА РОЗВІДКИ В БІЛОРУСІ // Матеріали ІV-ої міжнародної студентської наукової конференції «Політична праксеологія: розвідка в умовах інформаційного суспільства» / за ред. В.М. Бебика. – Київ: ВАПН, 2018.
СТРУКТУРА РОЗВІДКИ В БІЛОРУСІ

 

Семенець, Дмитро,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут міжнародних відносин (Україна, м. Київ),

Кафедра міжнародної інформації,

бакалавр, 

dmytrosemenets@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ

Система розвідувальних товариств Білорусі – державні органи, які взаємодіють між собою та здійснюють розвідувальну діяльність на користь влади Республіки Білорусь як на її території, так і за кордоном. В якості нашого сусіда Білорусь становить інтерес для України з точки зору дослідження впливу РФ на процес прийняття рішень в Білорусі.

Особливість системи розвідувальних товариств Білорусі полягає в жорсткій централізації та фактичному підпорядкуванні одній людині – Президенту Республіки Білорусь. Спробуємо дослідити основні аспекти діяльності розвідувальних товариств Білорусі на основі законодавчої бази та основних подій, що розгортаються навколо білоруської розвідки.

Ключові слова: розвідка, система розвідки, Білорусь, особливості функціонування.

 

 

THE STRUCTURE OF THE INTELLIGENCE OF BELARUS

 

Semenets, Dmytro,

Kyiv National Taras Shevchenko University,

Institute of International Relations (Ukraine, Kyiv),

Department of International Information,

bachelor,

dmytrosemenets@gmail.com

 

SUMMARY 

The system of intelligence societies of Belarus - government bodies that interact with each other and conduct reconnaissance activities in favor of the authorities of the Republic of Belarus both on its territory and abroad. As our neighbor, Belarus is of interest to Ukraine in terms of the impact of Russia on the decision-making process in Belarus.

The peculiarity of the system of intelligence societies of Belarus lies in the rigid centralization and actual subordination of one person - the President of the Republic of Belarus. We will try to investigate the main aspects of the activities of intelligence societies of Belarus on the basis of the legislative framework and the main developments unfolding around the Belarus intelligence.

Keywords: intelligence, intelligence system, Belarus, peculiarities of functioning.

 

 

Розвідувальна діяльність або розвідка (англ. Intelligence assessment) — діяльність, яка здійснюється спеціальними засобами і методами з метою забезпечення органів державної влади розвідувальною інформацією, сприяння реалізації та захисту національних інтересів, протидії за межами держави зовнішнім загрозам національній безпеці. Суть розвідки полягає у зборі інформації політичного, економічного, науково-технічного характеру про обстановку в окремих країнах чи коаліціях країн, що представляють розвідувальний інтерес, для забезпечення своєї безпеки та отримання переваг в області збройних сил, військових дій, політики або економіки.

 

Розвідувальні служби:

- здійснюють аналітичну діяльність в сферах, що відносяться до національної

безпеки;

- забезпечують завчасне попередження про кризові ситуації, що насуваються;

- допомагають здійснювати міжнародне і внутрішнє кризове управління шляхом

виявлення намірів реальних і потенційних супротивників;

- інформують національні органи оборонного планування і оперативного

командування;

- захищають секретну інформацію як про власні джерела і діяльність, так і деяких

інших державних органів;

- можуть робити вплив на хід подій, керуючись національними інтересами.

Згідно із законодавством Республіки Білорусь визначаються такі положення стосовно розвідувальної діяльності:

 1. Зовнішня розвідка - особливий вид діяльності суб'єктів зовнішньої розвідки, який передбачає захист життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави шляхом добування і використання розвідувальної інформації, а також надання сприяння державним органам і організаціям в реалізації заходів в області політичного і соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь.

Суб'єкти зовнішньої розвідки - органи державної безпеки Республіки Білорусь, Збройні Сили Республіки Білорусь, прикордонні війська Республіки Білорусь.

Розвідувальні служби - об'єднані по цілям і завданням структурних підрозділів суб'єктів зовнішньої розвідки, які безпосередньо здійснюють зовнішню розвідку.

Розвідувальна інформація - здобуті в результаті зовнішньої розвідки дані про реальних і потенційних зовнішніх загроз національній безпеці Республіки Білорусь, а також інші відомості, що становлять інтерес для Республіки Білорусь;

 

Основними завданнями зовнішньої розвідки є:

 • сприяння політичному та соціально-економічному розвитку країни, науково-технічному прогресу і військово-технічного забезпечення безпеки Республіки Білорусь
 • забезпечення Президента Республіки Білорусь, Уряду Республіки Білорусь, інших державних органів і організацій відомостями, необхідними для прийняття рішень у політичній, економічній, військовій, інформаційній, гуманітарній та інших сферах;
 1. Здійснення зовнішньої розвідки державними органами і організаціями, які не є суб'єктами зовнішньої розвідки, а також фізичними особами забороняється;
 2. Зовнішня розвідка здійснюється в межах своїх повноважень безпосередньо розвідувальними службами:
 • органів державної безпеки Республіки Білорусь - в політичній, економічній, військово-стратегічної, науково-технічної, інформаційної, гуманітарній та екологічній сферах;
 • Збройні Сили Республіки Білорусь - у військовій, військово-політичній, військово-технічній, військово-економічній та екологічній сферах;
 • прикордонних військ Республіки Білорусь - у сфері прикордонної політики в інтересах захисту та охорони Державного кордону Республіки Білорусь;
 1. Порядок і умови взаємодії між розвідувальними службами визначаються спільними нормативно-правовими актами уповноважених державних органів суб'єктів зовнішньої розвідки;
 2. Взаємодія розвідувальних служб з розвідувальних і контррозвідувальних служб інших держав здійснюється на основі міжнародних договорів Республіки Білорусь.

Представники суб'єктів зовнішньої розвідки спрямовуються в інші держави в порядку, встановленому законодавчими актами та міжнародними договорами Республіки Білорусь;

 1. Загальне керівництво суб'єктами зовнішньої розвідки здійснюється Президентом Республіки Білорусь, які реалізують свої повноваження безпосередньо або через Раду Безпеки Республіки Білорусь.

Безпосереднє управління зовнішньою розвідкою здійснюється в межах своїх повноважень керівниками суб'єктів зовнішньої розвідки і розвідувальних служб.

 1. Координація зовнішньої розвідки забезпечується Радою Безпеки Республіки Білорусь;
 2. Розвідувальна інформація надається Президенту Республіки Білорусь, Уряду Республіки Білорусь, іншим державним органам та організаціям безпосередньо або через Раду Безпеки Республіки Білорусь. Іншим організаціям розвідувальна інформація може надаватися у випадках, передбачених законодавством.

Посадові особи зазначених органів і організацій відповідно до законодавства несуть відповідальність за розголошення містяться в розвідувальної інформації відомостей, що становлять державні секрети, або інших відомостей, що охороняються відповідно до законодавства;

10.   Розвідувальним службам надаються такі повноваження:

 • забезпечення в межах своєї компетенції захисту державних секретів в організаціях Республіки Білорусь, які перебувають за межами Республіки Білорусь, включаючи визначення порядку фізичної та інженерно-технічного захисту даних організацій, заходи щодо запобігання витоку технічними каналами відомостей, що становлять державні секрети;
 • розробка і здійснення заходів щодо забезпечення безпеки співробітників організацій Республіки Білорусь, які перебувають за межами Республіки Білорусь, і членів їх сімей в країні перебування, а також відряджених за межі Республіки Білорусь громадян Республіки Білорусь, які мають за родом своєї діяльності допуск до відомостей, що становлять державні секрети, і знаходяться з ними членів. [4]

З вищенаведеного можна зробити висновок про те, що найбільше повноважень в сфері розвідки належать Комітету державної безпеки Білорусі. До колегії цього органу входять і представники Збройних сил, і МВС. Комітет державної безпеки Республіки Білорусь забезпечує захист незалежності і територіальної цілісності Республіки Білорусь, захист конституційного ладу і державного суверенітету білоруської держави, а також забезпечує національну безпеку Республіки Білорусь в політичній, економічній, військовій, науково-технологічній, інформаційній, соціальній, демографічній та екологічній сферах.

 

Основними напрямками діяльності Комітету державної безпеки Республіки Білорусь є зовнішня розвідка, що здійснюється відповідно до законодавства Республіки Білорусь; контррозвідувальна діяльність, сконцентрована на виявлення і припинення розвідувальної та іншої діяльності спеціальних служб, організацій іноземних держав і окремих осіб, спрямованої на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь; попередження, виявлення та припинення терористичної та іншої екстремістської діяльності, боротьба з організованою злочинністю і корупцією, незаконною міграцією, незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх прекурсорів та аналогів, а також зброї, боєприпасів, ядерних матеріалів і їх компонентів. До компетенції органів державної безпеки також належить організація урядової і оперативного зв'язку.

 

Також, в Законі Республіки Білорусь «Про органи державної безпеки Республіки Білорусь» № 390-З зазначено, що КДБ РБ займається і забезпечення засобами зв’язку та безпеки представників країн-членів СНД, що вказує на тісну співпрацю та залежність білоруських структур від Росії. На цьому моменті варто особливо зосередити увагу, адже по суті Білорусь також може загрожувати Україні, навіть несвідомо.

 

У відносинах України та Білорусі настала певна чорна смуга. За останні місяці відносини між нашими країнами серйозно ускладнилися, про що свідчить низка подій. Свіжий скандал — шпигунський. Принаймні так його представляють білоруси. Півроку тому правоохоронці цієї країни затримали кореспондента Українського радіо Павла Шаройка, якого підозрюють у шпигунстві. У КДБ Білорусі стверджують, що затриманий український журналіст «створив агентурну мережу і збирав відомості розвідувального характеру у військово-політичній сфері».

 

Стверджується також, що в ході проведення слідчих дій «отримані переконливі докази його протиправної діяльності, яка завдає шкоди національним інтересам Білорусі, а під час обшуку у Шаройка виявлені копії розвідувальних донесень, спрямованих ним раніше в Центр... Шаройко визнав, що є співробітником кадрового апарату військової розвідки, що працює під прикриттям, а також повідомив своє звання — полковник», — додали в КДБ.

«Він також підтвердив, що координацію його розвідувальної діяльності здійснював співробітник Головного управління розвідки Міноборони Ігор Скворцов, який діяв під прикриттям радника посольства України в Білорусі», — йдеться також у заяві. Останнього за роботу «під прикриттям» оголошено персоною нон ґрата. «За діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, Скворцова оголошено персоною нон ґрата», — заявив офіційний представник КДБ Білорусі.

 

Це не перший недружній жест із боку Білорусі. Буквально нещодавно ця республіка опинилася серед тих країн, які проголосували проти підготовленої Україною резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо Криму. З огляду на те, що Мінськ позиціонує себе як посередник та миротворець в українсько-російській війні, надаючи майданчик для переговорів, подібний крок є абсолютно антиукраїнським і слухняно російським.

 

Ще раніше, як відомо, на території «Союзного государства», тобто Білорусі й Росії, відбулися спільні масштабні військові навчання армій двох країн «Захід»-2017. Тоді як українські, так і західні політики й експерти одноголосно наголошували на небезпечному та антизахідному характері цих навчань, тим більше, російські військові явно применшили заявлену чисельність особового складу і кількість військової техніки, що задіяні в цих навчаннях.

 

Всі ці події не могли не вплинути на українсько-білоруські відносини, адже дії північного сусіда, незважаючи на запевняння Олександра Лукашенка про дружбу з українцями, мають антиукраїнський характер і діють в інтересах Кремля.

 

Російські й білоруські розвідувальні служби працюють дуже тісно. В цьому полягає велика проблема, адже функції національної безпеки і національних інтересів у оборонному та зовнішньополітичному відомствах багато в чому передані від білоруської влади російській.

 

З вище наведеної інформації можемо зробити наступні висновки:

 1. В Білорусі всього 3 органи займаються розвідувальною діяльністю: Комітет державної безпеки, Збройні Сили, Прикордонна служба. Якщо дві останні виконують вузькоспеціалізовані задачі, то КДБ виконує широкий спектр задач, пов’язаних із внутрішньою, зовнішньою і контррозвідкою.
 2. Всі розвідувальні товариства Білорусі підпорядковуються Президенту Білорусі. Це вказує на авторитарність режиму і небезпеку з точки зору управління державою і процесу прийняття рішень.
 3. Тісні контакти та залежність Білорусі від Росії становлять безпеку для України з доволі зрозумілих причин. Насправді, не можна навіть точно сказати, чи не є така «співпраця» тотальним контролем з боку держави-агресора.

Попри застарілість системи розвідувальних служб Білорусі, Україні варто обережно ставитись до такого сусідства через загрозу прямого впливу РФ.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Закон Республіки Білорусь від 19.09.1991 р. N 1085-XII "Про назву Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки та внесення змін до Декларації Верховної Ради Республіки Білоруської Соціалістичної Республіки про державну суверенітет Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки та Конституції (Основний Закон) Білоруської ССР". – Режим доступу: http://newsby.org/by/1991/09/19/text21029.htm
 2. Особливості діяльності розвідувальних служб країн Європейського Союзу та США, Інформаційна довідка – Європейський інформаційно-дослідницький центр – 2016. – Режим доступу: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28833.pdf
 3. Указ Президента Республіки Білорусь від 07.10.2005 N 473 "Про затвердження Положення про колегію Комітету державної безпеки Республіки Білорусь". – Режим доступу: http://www.newsby.org/documents/ukazp/2012/ukase-by3/ukaz2012-belarus-2285.htm
 4. Сайт Комітету державної безпеки Республіки Білорусь – Режим доступу: http://www.kgb.by/ru/
 5. Капсмаун І.Д. На «полі бою» Білорусі / І. Д. Капсмаун  – 2017. Режим доступу:  https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/na-poli-boyu-bilorusi

 

REFERENCES:

1.  Zakon Respublіki Bіlorus' vіd 19.09.1991 r. N 1085-XII "Pro nazvu Bіlorus'koї Radjans'koї Socіalіstichnoї Respublіki ta vnesennja zmіn do Deklaracії Verhovnoї Radi Respublіki Bіlorus'koї Socіalіstichnoї Respublіki pro derzhavnu suverenіtet Bіlorus'koї Radjans'koї Socіalіstichnoї Respublіki ta Konstitucії (Osnovnij Zakon) Bіlorus'koї SSR" - Available at: http://newsby.org/by/1991/09/19/text21029.htm

2. Osoblivostі dіjal'nostі rozvіduval'nih sluzhb kraїn Єvropejs'kogo Sojuzu ta SShA, Іnformacіjna dovіdka – Єvropejs'kij іnformacіjno-doslіdnic'kij centr – 2016 - Available at: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28833.pdf

3. Ukaz Prezidenta Respublіki Bіlorus' vіd 07.10.2005 N 473 "Pro zatverdzhennja Polozhennja pro kolegіju Komіtetu derzhavnoї bezpeki Respublіki Bіlorus'". - Available at: http://www.newsby.org/documents/ukazp/2012/ukase-by3/ukaz2012-belarus-2285.htm

4. Sajt Komіtetu derzhavnoї bezpeki Respublіki Bіlorus' - Available at: http://www.kgb.by/ru/

5. Kapsmaun, І.D. (2017). Na «polі boju» Bіlorusі. - Available at: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/na-poli-boyu-bilorusiСоздан 17 авг 2018