International Conferences. Ukrainian Political Sciences Association

 

Шинкаренко, Владислав. ІНДІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТА РОЗВІДУВАЛЬНІ СЛУЖБИ // Матеріали ІV-ої міжнародної студентської наукової конференції «Політична праксеологія: розвідка в умовах інформаційного суспільства» / за ред. В.М. Бебика. – Київ: ВАПН, 2018.
ІНДІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТА РОЗВІДУВАЛЬНІ СЛУЖБИ

 

Шинкаренко, Владислав,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут міжнародних відносин (Україна, м. Київ),

Кафедра міжнародної інформації,

бакалавр, 

vshynk3@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ

У статті досліджені та викладені правові засади функціонування та організаційно-управлінська структура інформаційно-розвідувальних служб Індії, які займають важливе місце в системі спеціальних служб держав світу. У роботі проаналізовані нормативні правові акти федерального та регіонального рівня Індії, новітня англомовна література за даною проблематикою.

Ключові слова: Внутрішня безпека, зовнішня розвідка, військова розвідка, економічна розвідка.

 

 

INDIA: INFORMATION AND INTELLIGENCE SRVICES

 

Shynkarenko, Vladyslav,

Kyiv National Taras Shevchenko University,

Institute of International Relations (Ukraine, Kyiv),

Department of International Information,

bachelor,

vshynk3@gmail.com

 

SUMMARY

The article explores and outlines the legal framework for the functioning and organizational and managerial structure of India's intelligence services, which occupy an important place in the system of special services of the countries of the world. The paper analyzes the normative legal acts of the federal and regional levels of India, the latest English-language literature on this subject.

Key words: internal security, external intelligence, military intelligence, economic intelligence.

 

 

Спецслужби займають важливе місце в державному апараті Індії, в тому числі в здійсненні зовнішньої і внутрішньої політики, включаючи боротьбу з тероризмом. Правове регулювання їх діяльності здійснюється відповідно до прийнятого в 1985 році Законом про розвідувальні організації, який встановив перелік, а також найбільш загальні функції та основні напрямки діяльності правоохоронних органів. Відповідно до глави 2 спеціальною службою, на яку поширюються всі положення Закону, виступає будь-яка організація, заснована центральним урядом для ведення розвідки і контррозвідки і внесена до переліку таких організацій, який представляє собою додаток до Закону. Поправки до переліку має право вносити тільки центральний уряд Індії з обов'язковим інформуванням парламенту країни про всі такі зміни.

 

У суворій відповідності з принципом розподілу влади і проведеної керівництвом Індії політики жорсткого розмежування повноважень між органами державної влади в Індії існує достатньо розгалужена система спецслужб (Управління зовнішньої розвідки, Центральне бюро розслідувань, армійські розвідки, спеціальні економічні служби і т.д.).

 

Структура і традиції індійських розвідслужб закладалися ще в період колоніального панування Англії. Перша мережа зі збору розвідувальної інформації була створена в Британської Індії в 1882-1883, нею керував генерал-майор Чарльз Макгрегор - квартирмейстер індійської армії і одночасно шеф департаменту розвідки. Створення структури Макгрегора було викликано загостренням російсько-британського протистояння в Азії в кінці XIX - початку XX століть, в тому числі в регіоні Індостану.

 

Після Жовтневої революції 1917 року розвідувальна служба Індії спільно з органами карного розшуку в провінціях була зобов'язана добувати інформацію щодо підривної діяльності Комінтерну. Безпосереднім попередником сучасних індійських спецслужб став директорат розвідувального бюро, створений в листопаді 1920 року замість колишнього департаменту кримінальної розвідки (CID).

 

У 1933 році в функції бюро включили збір розвідувальної інформації за кордоном. А в 1947 році, після отримання Індією незалежності, першим індійським директором розвідувального бюро був призначений Санджіві Піллаі. У 1949 році Піллаі провів реорганізацію розвідслужби, але вона продемонструвала неефективність під час індо-китайського конфлікту 1962 році а також індо-пакистанського конфлікту 1965 році.

 

Спеціальний окремий орган для ведення зовнішньої розвідки в Індії був створений тільки в 1968 році, після приходу до влади Індіри Ганді, шефом нового агентства, яке отримало назву Відділ досліджень і аналізу (Research and Analysis Wing, RAW) був призначений Р. Н. Као, заступник директора Розвідувального бюро.

В даний час Відділ досліджень і аналізу вважається найпотужнішою спецслужбою Індії і відповідає за збір розвідувальної інформації, здійснення дезінформаційних заходів, шпигунства і саботажу проти Пакистану та інших сусідніх з Індією країн. Керівництво RAW здійснюється безпосередньо прем'єр-міністром, структура, особовий склад, бюджет і штат Відділу є державною таємницею Індії і тримаються в секреті навіть від парламенту [1].

 

Система спеціальних служб Індії в даний час включає в себе наступні організації:


Внутрішня безпека:

-        Розвідувальне бюро - Intelligence Bureau;

-        Центральне бюро розслідувань - Central Bureau of Investigation;

-        Департамент кримінальних розслідувань - Criminal Investigation Department;

-        Служба радіомоніторингу Індії - All India Radio Monitoring Service.

Зовнішня розвідка:

-        Відділ досліджень і аналізу - Research and Analysis Wing (RAW);

-        Національна організація технічних досліджень - National Technical Research Organisation.

Військова розвідка:

-        Директорат військової розвідки - Directorate of Military Intelligence;

-        Агентство оборонної розвідки - Defense Intelligence Agency;

-        Директорат військово-морської розвідки - Directorate of Naval Intelligence;

-        Директорат військово-повітряної розвідки - Directorate of Air Intelligence;

-        Центр аналізу зображень - Image Processing and Analysis Centre;

-        Директорат радіоелектронної розвідки - Directorate of Signals Intelligence;

-        Об'єднане криптографічне бюро - Joint Cipher Bureau.

Економічна розвідка:

-        Рада економічної розвідки - Economic Intelligence Council;

-        Центральне бюро економічної розвідки - Central Economic Intelligence Bureau;

-        Директорат податкових розслідувань - Directorate of Income Tax Investigation;

-        Директорат фінансової розвідки - Directorate of Revenue Intelligence;

-        Бюро з контролю обігу наркотиків - Narcotics Control Bureau [2].

 

Об'єднаний розвідувальний комітет уряду Індії займається аналізом розвідданих, що надаються Бюро з розвідки, відділом досліджень і аналізу, управліннями військової, морської і повітряної розвідки. У складі Комітету існує власний секретаріат.

 

Рада національної безпеки була заснована 24 серпня 1990 року, головою є прем'єр-міністр, членами є міністри МВС, МЗС, міністр оборони та міністр фінансів. За весь час існування Рада збиралася лише один раз, 5 жовтня 1990 року.

 

Розвідувальне бюро - The Intelligence Bureau (IB) - відповідає за внутрішню безпеку. Однією з останніх гучних акцій Бюро став арешт в квітні 2000 року резидента пакистанських спецслужб, який керував агентурною мережею на північному заході республіки. За поширеними в Делі даними, офіцер пакистанської міжвідомчої розвідки ІСІ Мунір Ахмед був затриманий на території західного штату Раджастхан. Перебуваючи в нелегальному становищі, він керував  збором розвідданих про індійську армію, її озброєння та дислокацію. Додаткові дані про це були отримані від посібника пакистанського шпигуна, який був одним з цивільних службовців на авіабазі індійських ВПС в місті Джодхпурі.

 

В індійських штатах і союзних територіях функціонують територіальні філії Розвідувального бюро, які носять назву «Допоміжні розвідувальні бюро», або «Спеціальні відділення в штатах», очолювані співробітниками в ранзі заступника директора, які за традицією продовжують називатися офіцерами центральної розвідки і є радниками губернаторів.

 

Розвідувальне бюро має також мережу периферійних підрозділів у всіх великих містах, а в прикордонних штатах - розвідувальні пости уздовж державного кордону. У лютому 2002 року Розвідувальне бюро розпочало роботу зі створення надсекретного багатофункціонального центру для зіставлення та аналізу всіх розвідувальних даних, пов'язаних із забезпеченням внутрішньої безпеки, які надходять з допоміжних розвідувальних бюро.

 

За опублікованими в пресі даними, до 50 вищих керівних посад в Розвідувальному бюро традиційно займають представники Індійської поліцейської служби, які направляються на ці посади поліцейськими органами різних штатів за принципом «делегування»; 90% посад виконавчої ланки укомплектовані співробітниками «безпосередньо». Для усунення непорозумінь між двома цими категоріями з приводу перспектив кар'єрного росту в 1990 році була введена посада помічника директора, еквівалентна посаді суперінтенданта поліції.

 

Крім того, періодично зростає число керівних постів бюро. У 1992 році в ньому було 12 додаткових директорів, прирівняних до звання генерального директора поліції. Збільшилася і кількість посад загальних директорів (аналог генерального інспектора поліції), заступників директорів (заступник генерального інспектора поліції) і помічників директорів (суперінтендант поліції). Точні дані про чисельність особового складу Розвідувальне бюро, є засекреченими, проте в різних джерелах наводяться деякі оціночні відомості, що свідчать про те, що в центральному апараті та його периферійних підрозділах в середині 1990.х рр. в цілому працювало близько 15 тис. співробітників, а бюджет організації зріс до 300 млн рупій на початку 1990-х рр. [3].

 

Відділ досліджень і аналізу RAW секретаріату кабінету міністрів вважається найпотужнішою спецслужбою Індії. Відділ є органом зовнішньої розвідки. RAW відповідає за здійснення дезінформаційних заходів, шпигунства і саботажу проти Пакистану та інших сусідніх з Індією країн.

 

Відділ RAW було утворено в 1968 році. При його створенні влада Індії грунтувалася на переконанні, що Пакистан поставляв зброю терористам Сикха, і забезпечує захист і підготовку партизан. У свою чергу, Пакистан звинуватив RAW в субсидуванні саботажу в провінції Пенджаб, де Відділ підтримав рух Серайкі (Seraiki), надавши йому фінансову допомогу і організувавши міжнародну конференцію Серайкі в Делі в листопаді-грудні 1993 року.

 

За даними Пакистану, RAW має широку мережу агентів і підривних елементів в межах Пакистану, включаючи дисидентів з різних сект і етнічних груп, які зосереджені в провінціях Синдх (Sindh) і Пенджаб (Punjab). За даними ЗМІ, в період 1983-1993 рр. на територію Пакистану були закинуті близько 35 тис. агентів RAW, з яких 12 тис. працюють в Синдхе, 10 тис. в Пенджабі, 8 тис. в північно-західній прикордонній провінції і 5 тис. в Балошістані. Під контролем RAW також знаходяться 40 тренувальних таборів з підготовки терористів.

 

Під час афганської війни RAW відповідало за проведення терористичних актів в Пакистані, щоб утримати його від підтримки афганського визвольного руху проти союзника Індії, Радянського Союзу.

 

Поразка СРСР в Афганській війні не стало кінцем підривної діяльності RAW в Пакистані. За даними ЗМІ, Індія вже після виведення радянських військ організувала тренувальний табір в Кадіане (Східний Пенджаб) де пакистанці немусульманського віросповідання готувалися для проведення терактів. Пакистанський прем'єр-міністр Наваз Шариф (NawazSharif) звинуватив Відділ у фінансуванні тероризму в Пакистані, а силовики Пакистану звинуватили RAW в ініціюванні насильства між сунітами і шиїтами, яке забирає тисячі життів щороку [4].

 

Об'єднане криптографічне бюро - міжвидовий підрозділ, основним завдання якого є радіоелектронна боротьба і криптографічні дослідження, а також об'єднання всіх профільних родів військ: армії, авіації і флоту. Також, ОКБ забезпечує супутникову навігацію і відповідає за розробку перспективних систем криптографічної безпеки, однак, за оцінками зарубіжних дослідників, ефективність служби досить невелика, що обумовлено рядом факторів.

Це, по-перше, практично 100% залежність від поставок техніки з-за кордону (переважно з Росії), значний знос техніки і відсутність досвіду роботи з більш складними зразками. Найдосконаліший криптографічний пристрій дозволяє виробляти кодування з довжиною коду в 56 бітів, що відповідає приблизно кінцю 70-х - початку 80-х рр. Більш сучасні зразки ще не виробляються.

У той же час, високо оцінюються індійські розробки систем захисту даних для ПК. Починаючи з 1990-х рр. саме вони поставляються в діючі частини. Однак, не дивлячись на це, індійські засоби захисту даних оцінюються в цілому не дуже високо [5].

 

Центральне бюро економічної розвідки - урядове розвідувальне агентство Індії, відповідальне за збір інформації про протиправні дії в кредитно-фінансовій, бюджетній і податковій сферах. Організаційно входить до Департаменту податків і зборів Міністерства фінансів країни. Створено в липні 1985 року.

Центральне бюро економічної розвідки виконує наступні функції:

- збирає інформацію, пов'язану з «тіньовою» економікою;

- спостерігає за різними аспектами існуючих економічних правопорушень і виробляє заходи ефективної протидії їм;

-   проводить розслідування за виявленими фактами правопорушень;

-  забезпечує виконання Закону про збереження іноземної валюти і запобіганню контрабандної діяльності (1974 г.);

-   організовує обмін інформацією між зацікавленими державними органами;

-   діє як секретаріат Ради з питань економічної розвідки Індії;

-   організовує підготовку персоналу, що займається збором інформації і проведенням розслідувань у всіх органах контролю Департаменту податків і зборів Мінфіну Індії [6].

 

Отже, внутрішня організація спеціальних служб Індії орієнтується на класичні схеми. За плануванням і управлінням слідує отримання інформації, розділене на "оперативну розвідку з людськими джерелами" і "технічну розвідку". Також є спеціальні відділи, які займаються боротьбою з тероризмом, економічною розвідкою і боротьбою з організованою злочинністю. Всі зібрані відомості стікаються в аналітичний відділ, який намагається створити на їх основі загальну картину обстановки. З цих оцінок виходять аналітичні та інформаційні звіти, які передаються політикам, котрі приймають рішення.

Особливе значення в розвідувальному товаристві Індії має Відділ досліджень і аналізу RAW, основними функціями якої є зовнішня розвідка, боротьба з тероризмом і таємні операції. Крім того, вона несе відповідальність за отримання і аналіз інформації про іноземних урядах, корпораціях, а також забезпечення безпеки ядерної програми Індії.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

 1.  Спецслужбы Индии, 31 октября 2012 года. - Режим доступу: http://www.agentura.ru/dossier/india/
 2. Intelligence profile: India. - Режим доступу: http://www.cvni.net/radio/nsnl/nsnl052/nsnl52in.html
 3. Ходатенко Е.Н. Специальные службы Индии: историко-правовая ретроспектива // Вестник Московского университета МВД России. - М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2007, № 8. - С. 128-132. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-osnovy-deyatelnosti-funktsii-i-organizatsionnaya-struktura-spetsialnyh-sluzhb-indii-razvedyvatelnoe-byuro
 4. Jayshree Bajoria. (2008). RAW: India’s External Intelligence Agency - Режим доступу: https://www.cfr.org/backgrounder/raw-indias-external-intelligence-agency
 5. Федеральные службы специального назначения Индии. Центр Индийских исследований Института Востоковедения РАН. – Режим доступу: http://zii.ucoz.ru/index/0-15
 6. Central Economic Intelligence Bureau. - Режим доступу: http://www.ceib.nic.in/ceib.htm

 

REFERENCES:

 1. Spetssluzhbyi Indii. (2012). - Availaible at: http://www.agentura.ru/dossier/india/
 2. Intelligence profile: India – Availaible at: http://www.cvni.net/radio/nsnl/nsnl052/nsnl52in.html
 3. Hodatenko, E.N. (2007). Spetsialnyie sluzhbyi Indii: istoriko-pravovaya retrospektiva. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta MVD Rossii, 2007, # 8. - P. 128-132. – Availaible at: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-osnovy-deyatelnosti-funktsii-i-organizatsionnaya-struktura-spetsialnyh-sluzhb-indii-razvedyvatelnoe-byuro
 4. Jayshree, Bajoria (2008). RAW: India’s External Intelligence Agency - Availaible at: https://www.cfr.org/backgrounder/raw-indias-external-intelligence-agency
 5. Federalnyie sluzhbyi spetsialnogo naznacheniya Indii. Tsentr Indiyskih issledovaniy Instituta Vostokovedeniya RAN. – Availaible at: http://zii.ucoz.ru/index/0-15
 6. Central Economic Intelligence Bureau. – Availaible at: http://www.ceib.nic.in/ceib.htm


Создан 17 авг 2018