International Conferences. Ukrainian Political Sciences Association

 

Степанов, Нікіта. РОЗВІДУВАЛЬНІ ТА КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНІ СЛУЖБИ ІТАЛІЇ // Матеріали ІV-ої міжнародної студентської наукової конференції «Політична праксеологія: розвідка в умовах інформаційного суспільства» / за ред. В.М. Бебика. – Київ: ВАПН, 2018.
РОЗВІДУВАЛЬНІ  ТА КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНІ СЛУЖБИ ІТАЛІЇ

 

Степанов, Нікіта,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Інститут міжнародних відносин (Україна, м. Київ), 

Кафедра міжнародної інформації,

бакалавр 

 

АНОТАЦІЯ

Основними органами Італії, які займаються розвідувальною та контррозвідувальною діяльністю є AISE (Агентство інформації і зовнішньої безпеки), AISI (Агентство внутрішньої інформації і безпеки),  Другий відділ інформації та безпеки Генерального штабу Збройних сил Італії, а також, CII (Міжвідомчий розвідувальний центр) як підрозділ другого відділу. Ці органи та підрозділи пов’язані між собою та мають тісну взаємодію. Стаття містить детальний аналіз роботи цих служб. 

Ключові слова: розвідка, контррозвідка, Італія, ГУР, агенство, служба.

 

 

INTELLIGENCE AND COUNTERINTELLIGENCE SERVICES IN ITALY

 

Stepanov, Nikita,

Kyiv National Taras Shevchenko University, 

Institute of International Relations (Ukraine, Kyiv), 

Department of International Information, 

bachelor 

 

SUMMARY

The main intelligence and counterintelligence agencies in Italy are AISE (Information and External Security Agency), AISI (Internal Information and Security Agency), Second Information and Security Division of the General Staff of the Italian Armed Forces, as well as CII (Interministerial Intelligence Center) as unit of the second division. These services and units are interconnected and closely interacting. The article includes a detailed analysis of the work of еhese services.

Key words: intelligence, counterintelligence, Italy, CIA, agensy, service.

 

 

Агентство інформації і зовнішньої безпеки (італ. Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna, AISE) - італійська спецслужба, частина італійського розвідувального співтовариства (так званої Системи інформації для безпеки республіки), в завдання якої входить ведення розвідки за межами країни, а також контроль за експортом високих технологій і продукції подвійного призначення.

 

AISE було створено в ході реформи розвідслужб Італії 2007 року. Відповідно до Закону № 124 від 3 серпня 2007 року, була ліквідована Служба військової інформації і безпеки (італ. Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare, SISMI), функції зовнішньої розвідки були покладені на AISE, підзвітні міністерству оборони і міністерству закордонних справ Італії.

 

Основними завданнями AISE, відповідно до ст. 6 Закону 124/2007, є збір і обробка інформації з метою захисту незалежності, територіальної цілісності та безпеки Італії від зовнішніх загроз, в тому числі пов'язаних зі здійсненням міжнародних угод.

 

AISE також веде боротьбу з незаконним розповсюдженням ядерних матеріалів і технологій та інших стратегічних матеріалів, здійснює інформаційну діяльність за межами національної території з метою для захисту політичних, військових, економічних, наукових і промислових інтересів Італії, а також виявлення та припинення за межами національної території шпигунської діяльності проти Італії та інших дій, спрямованих на шкоду її національним інтересам.

 

AISE може здійснювати свою діяльність за межами національної території Італії, що розуміється як її територія, повітряний або морський простір, а також в італійських посольствах за кордоном.

 

Відповідно до Закону 124/2007, AISE не має права проводити операції на території Італії, крім випадків, коли це абсолютно необхідно для здійснення його діяльності. У цьому випадку, відповідно до Закону 124/2007, операції AISE здійснюються на території країни тільки в координації з AISI, під контролем генерального директора Департаменту інформації і безпеки.

 

AISE очолює директор, який підпорядковується прем'єр-міністру Італії, який, своєю чергою, відповідає за загальне керівництво і несе відповідальність за політику безпеки в цілому. AISE постійно взаємодіє з Міністерством оборони, Міністерством закордонних справ і Міністерством внутрішніх справ з питань їх компетенції.

 

Директор AISE призначається і звільняється з посади указом прем'єр-міністра, який здійснює це призначення після консультацій з CISR - Міжвідомчою комітетом з безпеки республіки. Термін повноважень директора AISE - чотири роки, і може бути продовжений ще на один термін. Директор AISE має трьох заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади прем'єр-міністром після консультацій з директором. Інші кадрові призначення Директор AISE здійснює самостійно.

 

Агентство внутрішньої інформації і безпеки (італ. Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, AISI) - італійська спецслужба, частина італійського розвідувального співтовариства (так званої Системи інформації для безпеки республіки), в завдання якої входить проведення заходів по забезпеченню безпеки всередині країни, зокрема, контррозвідка.

 

AISI створено в ході реформи італійських спецслужб відповідно до Закону № 124 від 3 серпня 2007 року, є наступником Інформаційної служби безпеки демократії (італ. Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica, SISDE).

 

Згідно з законом AISI не має права здійснювати операції за кордоном, подібні операції проводяться спільно з AISE під контролем генерального директора Департаменту інформації і безпеки. AISI очолює директор, який призначається на посаду прем'єр-міністром країни терміном на 4 роки, термін повноважень може бути продовжений на 4 роки тільки один раз.

Девіз AISI - Scientia Rerum reipublicae Salus («Знання речей для порятунку республіки»).

Другий відділ інформації та безпеки Генерального штабу Збройних сил Італії (італ. Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato maggiore della Difesa, RIS) - орган військової розвідки Італії, аналог російського ГРУ або Defense Intelligence Agency США, який діє в інтересах збройних сил.

 

Відділ створений 1 січня 1998 року, фактично діє з 1 вересня 2000 року. На підставі Закону № 25 від 18.02.1998 включив в себе раніше існуючу Оперативну ситуаційну інформаційну службу військово-морських і військово-повітряних сил Італії, а також відповідний підрозділ корпусу карабінерів.

 

Після реформи спецслужб 2007 року на 2-й відділ ГШ (RIS) покладено «завдання інформаційного забезпечення та безпеки збройних сил в Італії і за кордоном, включаючи військово-технічні питання і діяльність військової поліції, а також інша діяльність в інтересах збройних сил». RIS працює в тісному контакті з AISE згідно зі статтею 8 Закону 124/2007 року (раніше взаємодіяв із Службою інформації та військової безпеки (SISMI)).

 

2-й відділ «Інформація та безпека» включає до себе:

 1. Відділи по взаємодії з ЗМІ з військових питань в італійських посольствах за кордоном;
 2. Міжвідомчий центр радіоелектронної боротьби (CIFI / GE);
 3. Міжвідомчий розвідувальний центр (CII);
 4. Міжвідомчий центр космічної розвідки;
 5. Центр оборонних досліджень;
 6. Підрозділ захисту військових комп'ютерних мереж;
 7. Управління військової поліції.

Відділ очолює начальник у званні генерал-майора або еквівалентному званні іншого роду збройних сил, який підпорядковується заступнику начальника Генерального штабу і має 3 заступників: за оперативною інформацією, з питань безпеки та з інформаційної політики і космічної розвідки.

З питань стратегічного характеру начальник 2-го відділу може взаємодіяти безпосередньо з начальником Генерального штабу.

 

Після створення 1 вересня 2000 года 2-го відділу (Інформація і безпека) Генерального штабу (RIS), були створені в якості підрозділів 2-го відділу Міжвідомчий розвідувальний центр (Італ. Centro Intelligence Interforze, CII), Міжвідомчий навчальний центр радіоелектронної розвідки (з 1 квітня 2004 навчальний центр було реорганізовано в Центр радіоелектронної боротьби) та інші підрозділи військово-технічної розвідки.

 

На відміну від AISE, діяльність CII орієнтована виключно на питання, пов'язані зі збройними силами. У його компетенцію входить ведення радіоелектронної боротьби, і різних видів технічної розвідки, таких як видова розвідка, радіоелектронна розвідка, агентурна розвідка та інших. Зарубіжні операції здійснюються в координації з AISE.

Штаб-квартира CII розташована в Кастель Мальнове (Рим), є ряд інших підрозділів, розташованих в 15 містах Італії.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

 1. La nostra organizzazione. – Режим доступу: http://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/index.html
 2. La Repubblica. 2008.05.23. – Режим доступу: http://www.repubblica.it/2008/05/sezioni/politica/servizi-sicurezza/servizi-sicurezza/servizi-sicurezza.html
 3. Dossier: Italy. – Режим доступу: http://www.agentura.ru/dossier/italy/
 4. Ministero della Difesa. – Режим доступу: http://www.difesa.it/Pagine/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=http://www.difesa.it/SMD/Staff/Reparti/II-reparto/Pagine/generalita.aspx

 

 

REFERENCES:

 1. La nostra organizzazione. – Available at: http://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/index.html
 2. La Repubblica, 2008.05.23. – Available at: http://www.repubblica.it/2008/05/sezioni/politica/servizi-sicurezza/servizi-sicurezza/servizi-sicurezza.html
 3. Dossier: Italy. – Available at: http://www.agentura.ru/dossier/italy/
 4. Ministero della Difesa. – Available at: http://www.difesa.it/Pagine/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=http://www.difesa.it/SMD/Staff/Reparti/II-reparto/Pagine/generalita.aspx

 

 

 

 Создан 17 авг 2018