International Conferences. Ukrainian Political Sciences Association

 

Дмитренко Олексій. РОЗВІДУВАЛЬНІ СЛУЖБИ КАНАДИ // Матеріали ІV-ої міжнародної студентської наукової конференції «Політична праксеологія: розвідка в умовах інформаційного суспільства» / за ред. В.М. Бебика. – Київ: ВАПН, 2018.
РОЗВІДУВАЛЬНІ СЛУЖБИ КАНАДИ

 

Дмитренко, Олексій,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Інститут міжнародних відносин (Україна, м. Київ), 

Кафедра міжнародної інформації,

бакалавр 

 

АНОТАЦІЯ

Основною розвідувальною структурою Канаді є Канадська служба безпеки й розвідки (англ.“Canadian Security Intelligence Service” (CSIS)). Дана структура відповідає за збір, аналіз, передачу і поширення відомостей секретного характеру про загрози національній безпеці Канади і проведення секретних і відкритих операцій в Канаді і за її межами. CSIS в особі Міністра громадської безпеки звітує перед Парламентом, а також контролюється системою Федерального суду, головним інспектором КСРБ і Секретної розвідувальної групою аналізу. Також існують підрозділи розвідки в інших структурах, таких як: Канадське агентство прикордонної служби (англ. Canada Border Services Agency), Центр безпеки комунікацій (англ. Communications Security Establishment Canada), Центр аналізу фінансових операцій та звітів Канади (англ. Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada).

В статті проаналізовано роботу системи розвідки та контррозвідки Канади. В статті використані матеріали з відкритих джерел, повною інформацією про розвідку та контррозвідку Канади володіє досить вузьке коло осіб.

Ключові слова: розвідка, контррозвідка, Канада, спецслужба.

 

 

INTELLIGENCE SERVICES IN THE REPUBLIC OF CANADA

 

Dmytrenko, Oleksii,  

Kyiv National Taras Shevchenko University, 

Institute of International Relations (Ukraine, Kyiv), 

Department of International Information, 

bachelor 

 

SUMMARY

The Canadian Security Intelligence Service (CSIS) is the main intelligence agency in Canada. This structure is responsible for collecting, analyzing, transmitting and disseminating classified information about the threats to Canada's national security and the conduct of secret and open operations in Canada and abroad. The CSIS, in the person of the Minister of Public Security, reports to the Parliament, and is also supervised by the Federal Court system, the chief inspector of the CCDR and the Secret Intelligence Group. There are also intelligence units in other structures, such as: the Canada Border Services Agency, the Communications Security Establishment Canada, the Financial Transactions and Reports Center Analysis Center of Canada.

The work of the intelligence and counterintelligence system of Canada is analyzed in the article. The article uses materials from open sources, with a very narrow circle of individuals having full information about the intelligence and counterintelligence of Canada.

Key words: intelligence, counterintelligence, Canada, intelligence agency.

 

 

Канадська служба безпеки й розвідки

 

Служба розвідки Канади (CSIS), внутрішня цивільна агенція, була створена законом парламенту в 1984 році. Під час виконання свого мандата, CSIS проводить розслідування, аналіз та консультування урядових департаментів та агентств щодо дій, які можуть бути обґрунтовано підозрілими, що становлять загрозу для Національна безпека Канади.

 

CSIS являється провідною структурою в організації національної безпеки Канади. Основним завданням даної структури являється розслідування дій, які можуть загрожувати безпеці Канади, і звітувати про них уряду Канади. CSIS може також вживати заходів для зменшення загроз безпеці Канади відповідно до чітко визначених правових вимог та керівництва міністерства. Ще однією функцією цієї структури є збір, обробка та аналіз інформації з приводу загроз національній безпеці. До основних загроз включають тероризм, розповсюдження зброї масового знищення, шпіонаж, іноземное втручання та кібертероризм , що впливають на критичну інфраструктуру.

 

Найважливішим пріоритетом для CSIS э боротьба з терористичним насильством. CSIS прагне запобігати терористичним актам, які відбуваються на території Канади та впливають на канадських громадян та активи за кордоном.

 

Відповідно до мандату метою CSIS є запобігання:

- Політичного насильства та тероризму (захоплення заручників, бомбардування та вбивство, з метою просування політичних переконань);

- шпигунству та саботажу: (незаконні або несанкціоновані спроби отримати інформацію про чутливі політичні, економічні, наукові чи військові питання іноземною державою або її агентами, захист життєво важливої ​​державної або приватної власності, такі як ключові транспортні зв'язки або енергетичні установки);

- Діяльність іноземців, іноземних установ.

 

CSIS також несе відповідальність за проведення оцінок безпеки для всіх федеральних урядових департаментів та установ (за бажанням), за винятком Королівської канадської міської поліції, а також для оцінок іммігрантів, заявників на отримання статусу біженців за запитом Міністерства з питань імміграції, біженців та громадянства Канади.

CSIS може допомогти у зборі іноземної розвідки в Канаді на вимогу міністра закордонних справ або міністра національної оборони.

 

Діяльність CSIS можна поділити на наступні категорії:

 • збір, обробка та аналіз розвідданих;
 • обмін розвідданими;
 • перевірка безпеки;
 • обмін інформацією з громадськістю.

Збір, обробка та аналіз розвідданих

 

Люди, які працюють в CSIS, збирають інформацію в Канаді та за кордоном і використовують її як основу для надання консультацій уряду Канади у формі розвідувальних звітів про дії, які можуть становити загрозу безпеці Канади. Ця інформація збирається з багатьох джерел, зокрема: представники громадськості, іноземні уряди, людські джерела, технічне перехоплення телекомунікацій, відкриті джерела, включаючи газети, періодичні видання, академічні журнали, закордонні та вітчизняні трансляції, офіційні документи та інші опубліковані матеріали.

 

При плануванні та проведенні розслідування слід вжити заходів для забезпечення належного балансу між ступенем нав'язливості розслідування та правами та свободами тих, хто розслідується. Дослідження, які вимагають застосування більш нав'язливих методів, таких як перехоплення телекомунікацій, підлягають суворому процесу виклику та контролю, включаючи використання федерального судового ордера.

 

Аналітики CSIS використовують свої знання про регіональні, національні та глобальні проблеми, щоб оцінити якість зібраної інформації та перетворити інформацію в корисну розвідку в галузі безпеки, яка ділиться у канадському уряді та партнерам у сфері безпеки та розвідки.

 

На стратегічному рівні CSIS випускає звіти про нові тенденції та проблеми, які можуть вплинути на безпеку Канади, і які забезпечують контекст конкретних загроз та їх наслідків для безпеки. Стратегічні оцінки, які зосереджені на тематичних, глобальних та потенційних загрозах, особливо корисні для аналітиків політики та стратегічних осіб, що приймають рішення.

 

На тактичному рівні CSIS аналізує, публікує та поширює продукти розвідки, які вирішують нинішні загрози безпеці Канади. Тактичні аналізи, які зосереджуються на специфічних для конкретних випадків або загрозах конкретних країн, як правило, підтримують конкретного клієнта чи цілі.

 

Обмін розвідданими

 

Обмін розвідданими поділяється на обмін в межах країни та з іноземними структурами. На національному рівні CSIS щорічно проводить сотні брифінгів для різних громад, включаючи правоохоронні органи та інші розвідувальні служби безпеки; академії; Канадські урядові відомства; провінційні, територіальні та муніципальні уряди і громадськість.

 

Специфічні механізми обміну інтелектом включають наступне:

1) Група зв'язків з урядами відповідає за постійний контакт з канадськими урядовими відомствами, щоб визначити їхні вимоги. Це дає можливість CSIS надавати сервіс, орієнтований на клієнта, і своєчасну пораду з питань розвідки безпеки, які мають додаткову вартість.

2) Оцінка загроз, однією з ключових продуктів CSIS, є оцінка обсягів та негайності різних загроз, спричинених окремими особами та групами в Канаді та за кордоном. Оцінки загрози використовуються канадськими організаціями. 3)CSIS також є активним учасником Інтегрованого центру оцінки тероризму уряду Канади (ITAC), який виробляє комплексну оцінку загрози тероризму.

4) Загроза та оцінка ризиків (TRA) проводяться державними департаментами та відомствами. CSIS надає допомогу у їх підготовці, коли вони роблять запит.

5) CSIS надсилає інформацію до Інформаційного індексу дотримання законодавства, автоматизованої системи, якою керує Агенція прикордонної служби Канади (CBSA), яка попереджає емігрантів та митних службовців про загрозу, що становить для національної безпеки підозрювані та відомі терористи, а також іноземні розвідники, які прагнуть допуску до Канади.

6) У ході своїх розслідувань CSIS часто отримує допоміжну інформацію щодо кримінальних справ, які можуть бути передані правоохоронним органам.

 

На міжнародному рівні CSIS працює у тісній співпраці з традиційними канадськими союзниками та поділяє відповідну розвідку для боротьби з глобальною загрозою тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення. CSIS також співпрацює з низкою інших країн та надає інформацію вибраним іноземним агентствам.

 

Суворі стандарти та правила регулюють відносини з іноземними організаціями та обмін розвідданими. До укладання таких угод всі іноземні організації CSIS повинні переглядати міністр закордонних справ та міжнародної торгівлі та затвердити міністр громадської безпеки Канади. Крім того, Комітет з розгляду розвідки безпеки (SIRC) уважно вивчає ці механізми та здійснює моніторинг обміну інформацією, щоб забезпечити дотримання умов домовленостей.

 

Перевірка безпеки

 

CSIS має дві основні операційні програми, передбачені Законом про CSIS: збір інформації про загрозу та перевірки безпеки загрози для національної безпеки.

Однією з найпомітніших функцій Служби є Програма Screening Security CSIS, що допомагає Уряду Канади запобігати іноземцям, що становлять загрозу національній безпеці, в'їжджати до Канади та набувати статусу в цій країні, а також запобігання заінтересованим особам з питань національної безпеки доступу до таємної інформації.

При цьому Програма Screening Security CSIS служить основним засобом збереження Канади та Канади від загроз національної безпеки, включаючи тероризм та екстремізм, шпіонаж та розповсюдження зброї масового знищення.

 

Обмін інформацією з громадськістю

 

Діяльність Канадської служби безпеки й розвідки регламентується “Актом про Канадську службу безпеки й розвідки ” (1984). Закон забезпечує законодавчу основу мандату CSIS, окреслює функції та обов'язки CSIS, надає конкретні повноваження та нав'язує обмеження, а також встановлює основу для демократичного контролю та підзвітності канадської служби безпеки.

 

Наприклад, цей Закон суворо обмежує вид діяльності, що може бути розслідуваний, способи збору інформації та хто може переглядати цю інформацію. Інформація може бути зібрана в першу чергу відповідно до розділу 12 Закону та повинна мати відношення до тих осіб або організацій, які підозрюються в заходах, які можуть загрожувати безпеці Канади (тобто шпигунство, саботаж, політичне насильство, тероризм та підпільна діяльність іноземними урядами).

 

Закон CSIS забороняє Службі розслідувати дії законної адвокації, протесту або інакомислення. CSIS може розслідувати лише ці типи дій, якщо вони пов'язані з загрозами національної безпеки Канади.

 

Розділи 13 і 15 Закону надають КСДС повноваження проводити оцінку безпеки осіб, які вимагають дозвіл на безпеку, коли це вимагається федеральною державною службою.

 

Розділи 14 та 15 дають дозвіл CSIS на проведення оцінок безпеки, які використовуються під час процесу подання заяв на отримання візи, а також процедуру подання заявки на біженців та канадське громадянство.

 

Інше законодавство, пов'язане з розвідкою безпеки, включає в себе наступне:

Закон про імміграцію та захист біженців передбачає перевірку безпеки людей у ​​потоці біженців, які можуть створювати ризики для безпеки та дозволяють їх ранній виїзд з Канади. Це законодавство посилює спроможність Канади виявляти та відмовляти в в'їзді до підозрюваних терористів. Це спрощує процес депортації будь-кого, хто входить до Канади, і пізніше вважається загрозою для безпеки. Він також обмежує право заявників на біженців оскаржуватись, якщо їхні претензії відхиляються на підставі національної безпеки, і уповноважує Міністерство з питань імміграції, біженців та громадянства Канади позбавити підозрюваних терористів доступу до системи біженців.

 

Закон про боротьбу з тероризмом (законопроект C-36) створює заходи для виявлення, стримування, відключення та переслідування тих, хто бере участь у терористичній діяльності, або тих, хто підтримує цю діяльність. Законодавство робить злочином свідомо підтримувати терористичні організації, чи то через відкрите насильство, чи через матеріальну підтримку. Закон про боротьбу з тероризмом вимагає опублікування списку груп, які вважаються загрозою для безпеки Канади та канадців.

 

Закон про безпеку інформації законодавчо встановлює різні аспекти безпеки інформації, включаючи передачу інформації, підробку, фальсифікацію звітів, несанкціоноване використання форменого одягу та введення заборонених місць.

 

Закон про громадську безпеку підвищує здатність уряду Канади забезпечити безпечне середовище для повітряних перевезень і дозволяє певним федеральним відомствам та установам збирати інформацію про пасажирів з метою національної безпеки. Вона також встановлює більш жорсткий контроль над вибуховими речовинами та небезпечними речовинами та стримує поширення біологічної зброї. Хоча Закон про боротьбу з тероризмом зосереджується головним чином на аспектах кримінального права в боротьбі з тероризмом, це законодавство стосується федеральних основ громадської безпеки та захисту.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Офіційна сторінка Канадської служби безпеки й розвідки. - Режим доступу: https://www.csis-scrs.gc.ca/   
 2. Новинний архів CSIS в Канадському розвідувальному ресурсному центрі. - Режим доступу: http://circ.jmellon.com/agencies/csis/
 3. Акт про Канадську служу безпеки та розвідки. - Режим доступу:
  http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-23/index.html

 

REFERENCES:

 1. Official Canadian Security and Intelligence Service. – Availaible at: https://www.csis-scrs.gc.ca/   
 2. CSIS news feed at the Canadian Intelligence Resource Center. – Availaible at:  http://circ.jmellon.com/agencies/csis/
 3. Canadian Security and Intelligence Act. – Availaible at: 
  http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-23/index.html


Создан 17 авг 2018