International Conferences. Ukrainian Political Sciences Association

 

Заікін, Ілля. РОЗВІДУВАЛЬНІ СЛУЖБИ КНР // Матеріали ІV-ої міжнародної студентської наукової конференції «Політична праксеологія: розвідка в умовах інформаційного суспільства» / за ред. В.М. Бебика. – Київ: ВАПН, 2018.
РОЗВІДУВАЛЬНІ СЛУЖБИ КНР

 

Заікін, Ілля,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Інститут міжнародних відносин (Україна, м. Київ), 

Кафедра міжнародної інформації,

бакалавр

 

АНОТАЦІЯ

Основними розвідувальними структурами в КНР є: Головне розвідувальне управління Генштабу НВАК (ГРУ ГШ НВАК), Друге управління Генштабу НВАК; Міністерство громадської безпеки КНР (МГБ); Міністерство державної безпеки КНР (МДБ). Це потужні та досить сучасні структури, що займаються розвідкою, контррозвідкою, державною безпекою та охороною порядку.

В статті проаналізовано роботу системи розвідки та контррозвідки КНР. В статті використані матеріали з відкритих джерел, більш повною інформацією про розвідку та контррозвідку КНР володіє вузьке коло осіб.

Ключові слова: розвідка, контррозвідка, КНР, Китай, МГБ, МДБ, НВАК, ГРУ.

 

 

INTELLIGENCE SERVICES IN PEOPLE`S REPUBLIC OF CHINA (PRC)

 

Zaikin, Illia,

Kyiv National Taras Shevchenko University, 

Institute of International Relations (Ukraine, Kyiv), 

Department of International Information, 

bachelor 

 

SUMMARY

The main intelligence agencies in the People's Republic of China are: Main Intelligence Directorate of the General Staff of the PLA, Second Directorate of the General Staff of the PLA; Ministry of Public Security of the People's Republic of China (MPS); Ministry of State Security of the Peoples Republic of China (MSS). These are powerful and quite up-to-date intelligence, counterintelligence, state security and security structures.

The article analyzes work of the intelligence and counterintelligence system of the People's Republic of China. The article uses materials from open sources, only a very narrow circle of people has full information about intelligence and counterintelligence services of PRC.

Key words: intelligence, counterintelligence, China, PRC, PLA, MPS, MSS.

 

 

Сьогодні в КНР склалася розгалужена структура спеціальних установ. Іх можна розділити на дві великі групи: громадянські, що підпорядковуються ЦК КПК і частково Державній раді КНР, і військові. Останні підпорядковуються Центральній військовій раді та історично є найбільш потужною та політично важливою частиною спецслужб КНР.

 

Спецслужби КНР представлені органами державної безпеки, громадської безпеки, військової розвідки та контррозвідки. Крім того, в тій чи іншій степені вирішення завдань розвідувального та контррозвідувального характеру, таємні операції з надання політичного впливу, що відповідає інформаційно-аналітичній роботі, а також політичним силом і боротьбою з корупцією в КНР займаються Державний комітет оборонної науки, техніки та промисловості, Відділ соціальних досліджень ЦК КПК, Відділ єдиного фронту ЦК КПК, Міжнародний відділ ЦК КПК.

Роботою громадянської частини спеціальних установ, а також правоохоронної системи КНР керує Політико-юридична комісія ЦК КПК. Вона керує роботою Міністерств державної безпеки та громадської безпеки, воєнної народної поліції, суду, прокуратури, Міністерства юстиції.

 

Головне розвідувальне управління Генштабу НВАК (ГРУ ГШ НВАК), Друге управління Генштабу НВАК

 

ГРУ ГШ НВАК знаходиться в Пекіні, основними функціями цього управління є стратегічна та оперативно-тактична розвідка в інтересах НВАК.

Цілі і завдання військової розвідки КНР:

 • · збір та систематизація даних про перспективний розвиток військово-політичної обстановки в окремих країнах або регіонах світу, стан їх оборонної промисловості, стан збройних сил суміжних країн, провідних держав і держав - ймовірних противників, а також плани їх мобілізаційного розгортання;
 • · ведення промислово-економічної розвідки;
 • · ведення політичної розвідки;
 • · ведення військово-економічної розвідки;
 • · підривна діяльність в перерахованих країнах.
 • · збір відомостей про спецслужби зарубіжних країн, формах і методах їх роботи;
 • · участь в антитерористичній діяльності на території КНР і за кордоном.

З питань забезпечення державної безпеки, включаючи економічну безпеку країни, розвідка НВАК взаємодіє з Міністерством державної безпеки, Міністерством громадської безпеки, митною та фінансовою службою.

Структурно ГРУ ГШ НВАК має 7 підрозділі, а також підпорядкованих організацій та правлінь.

Середня чисельність налічує 35 тисяч чоловік, відомостей про бюджет немає.

 

Міністерство державної безпеки КНР

 

У червні 1983 року Національний народний конгрес, розуміючи зростаючу загрозу підриву та саботажу, створив Міністерство державної безпеки при Державній раді. Новому міністерству було доручено забезпечити "безпеку держави шляхом ефективних заходів проти ворожих агентів, шпигунів та контрреволюційних заходів, спрямованих на диверсії або скидання китайської соціалістичної системи". На своєму початку міністерство зобов'язалося дотримуватися конституцію та закони держави та закликало громадян до співпраці, нагадавши їм про свої конституційні зобов'язання "тримати державну таємницю" та "захищати безпеку" країни.

 

Структура міністерства державної безпеки КНР (підкоряється ЦК Компартії Китаю):

 • Перше бюро - агентурна розвідка на території Китаю;
 • Друге бюро - зарубіжні операції;
 • Третє бюро - операції в Гонконзі, Макао, Тайвані;
 • Четверте бюро - оперативно-технічне забезпечення;
 • П’яте бюро - координація регіональних відділів МГБ;
 • Шосте бюро - контррозвідка;
 • Сьоме бюро - обробка та аналіз діючих розвідувальних даних;
 • Восьме бюро - Інститут сучасних міжнародних відносин;
 • Дев'яте бюро - управління власною безпекою, координація окремих відділів у армії;
 • Десяте бюро - збір науково-технічної інформації;
 • Одинадцяте бюро - радіоелектронна розвідка та комп'ютерна безпека (аналог АНБ США);
 • Бюро іноземних справ - офіційні контакти з іноземними спецслужбами;
 • Синьхуа - інформаційне агентство.

Служба у державній безпеці вважається однією з найпрестижніших і високооплачуваних в Китаї. Чисельність її співробітників на сьогоднішній день перевищує 300 тис. осіб. МДБ має добре підготовлені кадри, добре обношено новими технічними засобами з США, Японії та Європи. Саме на МДБ КНР лежать завдання з видобутку нових технологій та вливання фінансових коштів у економіку Китаю. Причому економічне і наукове шпигунство є пріоритетними.

Співробітники держбезпеки займаються зміцненням позицій Китаю в усіх важливих для країни регіонах світу. МГБ КНР встановило партнерські відносини зі спецслужбами Німеччини, Ірану, Франції, Куби та Ізраїлю. У своїх операціях в арабських країнах китайська розвідка координує зусилля і спирається на підтримку ізраїльської розвідки.

 

 

Міністерство громадської безпеки КНР (МГБ)

 

Міністерство Громадської безпеки КНР (аналог міністерства внутрішніх справ), за свідченням експертів, жорстко і досить ефективно контролює ситуацію всередині країни. Створена система тотального розшуку дозволяє тримати під невпинним наглядом всі верстви суспільства, в тому числі політично неблагонадійну частину населення.

 

Цей орган виконавчої влади КНР, в чиї обов'язки входить виконання поліцейських функцій, охорона громадського порядку, захист політичного та державного ладу, вищого керівництва держави та важливих державних об'єктів, антитерористична боротьба проти екстремізму і сепаратизму на території Китаю. Має ті ж функції, що і Міністерство внутрішніх справ (МВС) в інших країнах.

 

Організаційно МОБ складається з наступних структурних департаментів:

1. поліцейський департамент;

2. департамент зовнішньої розвідки і контррозвідки;

3. департамент виправно-трудових установ і тюрем;

4. департамент політичної безпеки;

5. департамент економічної безпеки;

6. департамент безпеки засобів зв'язку і комунікацій;

7. департамент антитерористичних дій;

8. інші підрядні організації та підрозділи.

У складі Міністерства громадської безпеки близько 30 управлінь. Орган підпорядковується Державній Раді КНР.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Разведывательные службы Китая. - Режим доступу: https://specnazspn.livejournal.com/327272.html
 2. Китайские спецслужбы. - Режим доступу: http://my-china.ru/army-agentura.html
 3. Китайский спрут. Спецслужбы КНР: партийные, органы безопасности, МГБ, МОБ, спецорганы. - Режим доступу: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1190406360
 4. Спецслужбы КНР и направления их развития. - Режим доступу: https://ord-ua.com/2007/11/12/spetssluzhbyi-knr-i-napravleniya-ih-razvitiya/
 5. Ministry of State Security [MSS]. - Режим доступу: https://fas.org/irp/world/china/mss/index.html

 

REFERENCES:

 1. China intelligence services. – Available at: https://specnazspn.livejournal.com/327272.html
 2. Chinese special services. - Available at: http://my-china.ru/army-agentura.html
 3. Chinese spit. Special services of the People's Republic of China: party, security agencies, MGB, MOU, special organs. - Available at: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1190406360
 4. Special services of the People's Republic of China and directions of their development. - Available at: https://ord-ua.com/2007/11/12/spetssluzhbyi-knr-i-napravleniya-ih-razvitiya/
 5. Ministry of State Security [MSS]. - Режим доступу: https://fas.org/irp/world/china/mss/index.html

 Создан 17 авг 2018