International Conferences. Ukrainian Political Sciences Association

 

Голібардов, Єгор. РОЗВІДУВАЛЬНА ТА КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ // Матеріали ІV-ої міжнародної студентської наукової конференції «Політична праксеологія: розвідка в умовах інформаційного суспільства» / за ред. В.М. Бебика. – Київ:
РОЗВІДУВАЛЬНА ТА КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

 

Голібардов, Єгор,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут міжнародних відносин (Україна, м. Київ),

Кафедра міжнародної інформації,

бакалавр 

 

АНОТАЦІЯ

У статті викладені дані та особлива інформація про здійснення розвідувальної та контррозвідувальної діяльності органами сфери державної безпеки Російської Федерації.

Проаналізовано сучасний стан та здатність вести розвідувальну та контррозвідувальну діяльності на території РФ та за її межами.

Ключові слова: розвідка, контррозвідка, спецслужби, безпека, РФ.

 

 

INTELLIGENCE AND COUNTERINTELLIGENCE ACTIVITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION

 

Golibardov, Yegor,

Kyiv National Taras Shevchenko University,

Institute of International Relations (Ukraine, Kyiv),

Department of International Information,

bachelor

 

SUMMARY

The article presents data and special information on the implementation of intelligence and counter-intelligence activities by the bodies of the state security sphere of the Russian Federation.

The current state and ability to conduct reconnaissance and counterintelligence activities in the territory of and beyond its borders are analyzed.

Key words: intelligence, counterintelligence, special services, security, RF.

 

 

Розвідувальну діяльність у Російській Федерації проводять три органи сфери державної безпеки:

 • Служба зовнішньої розвідки РФ;
 • Головне розвідувальне управління Генерального штабу Збройних сил РФ;
 • Федеральна служба безпеки.

 

Служба зовнішньої розвідки РФ

 

Статус і структура СЗР визначені Законом РФ "Про зовнішню розвідку" і Положенням про СЗР, затвердженим Президентом РФ. СЗР визначається правонаступницею Першого головного управління КДБ СРСР. СЗР є складовою частиною силового компоненту державного забезпечення безпеки РФ і покликана захищати безпеку суспільства і держави від зовнішніх загроз з використанням визначених чинним федеральним законом методів і засобів (але в реальності методи та засоби можуть виходити за рамки закону).

 

Необхідність здійснення розвідувальної діяльності визначають у межах своїх повноважень Президент Російської Федерації і Федеральні Збори, керуючись неможливістю або недоцільністю забезпечення безпеки і захисту національних інтересів Росії іншими способами.

 

Так, зокрема, розвідувальна діяльність СЗР РФ здійснюється шляхом:

1) агентурно-оперативного добування, легального і нелегального придбання та збору інформаційних даних та інформації, її інформаційно-аналітичної обробки;

2) підготовки на їх основі для визначених законом РФ замовників розвідувальних даних і розвідувальних оцінок, в тому числі й прогностичних, щодо дій, подій, процесів, явищ, видатних осіб, про стан і перспективи реалізації життєво важливих національних інтересів Російської Федерації, реальних та потенційних можливостей, дій, планів і намірів іноземних держав, організацій і приватних осіб;

3) здійснення оперативних заходів щодо сприяння в реалізації політики, здійснюваної державою в інтересах забезпечення безпеки Російської Федерації.

 

Одночасно для здійснення своєї оперативно-службової діяльності СЗР РФ може при власному ліцензуванні та сертифікації: 1) набувати, 2) розробляти (за винятком криптографічних засобів захисту), 3) створювати, 4) експлуатувати інформаційні системи, системи зв'язку і системи передачі даних, а також засоби захисту інформації від витоку по технічних каналах.

 

Структура СЗР РФ:

1) керівництво: Директор, Перший заступник, сім заступників директора;

2) департаменти:

2.1) аналізу та інформації;

2.2) кадрів;

2.3) зовнішньої контррозвідки;

2.4) оперативної техніки;

2.5) економічної розвідки;

2.6) комп'ютерний та інформаційний департамент;

3) допоміжні структури:

3.1) група спеціального призначення "Заслон";

3.2) Рада ветеранів;

3.3) юридичний відділ;

3.4) прес-секретар директора;

3.5) секретаріат:

а) група консультантів;

б) керівник групи консультантів;

в) старший консультант директора;

г) бюро у зв'язках із громадськістю і зв'язках із пресою;

4) Академія СЗР.

 

Головне розвідувальне управління Генерального штабу Збройних сил РФ

 

Начальник ГРУ ГШ ЗС РФ підпорядковується лише начальнику Генерального штабу та Міністру оборони РФ. Він не має прямого зв'язку з політичним керівництвом держави. На відміну від директора СЗР, якого Президент РФ приймає щотижня по понеділках, начальник військової розвідки не має "своєї години" – суворо закріпленої в розпорядку дня і часу для доповіді Президенту держави.

 

Є виконавчим органом і органом військового управління інших військових організацій (Міноборони Росії і Генеральний штаб Збройних Сил Російської Федерації); в свою чергу має виконавчі органи в складі органів військового управління, інших органів і підвідомчих організацій; є державною установою, мілітаризованим формальним соціальним некомерційним утворенням, що надають послуги в області оборони і розвідки. Очолюється начальником Головного управління.

 

Начальник ГУ підпорядковується начальнику Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації та Міністру оборони Російської Федерації, управління і його структури займаються розвідкою в інтересах Збройних Сил Російської Федерації, в тому числі агентурної, космічної, радіоелектронної та інших.

Структура, чисельність і фінансування ГУ відносяться до відомостей, що становлять державну таємницю.

 

Цілями розвідувальної діяльності ГУ є:

 • забезпечення Президента Російської Федерації, Федеральних Зборів Російської Федерації, Уряду Російської Федерації, Міністра оборони Російської Федерації, начальника Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації, Ради безпеки Російської Федерації розвідувальною інформацією, необхідної їм для прийняття рішень у політичній, економічній, оборонній, науково-технічної та екологічної областях;
 • забезпечення умов, що сприяють успішній реалізації політики Російської Федерації в сфері оборони і безпеки;
 • сприяння економічному розвитку, науково-технічному прогресу країни і військово-технічного забезпечення безпеки Російської Федерації.

 

Структура ГРУ ГШ ЗС РФ складена за зразком структури ГРУ часів СРСР:

1. Перше головне управління (агентурна розвідка) має п'ять управлінь, які відповідають за свій набір європейських держав; кожне управління має регіональні секції по країнах.

2. Друге управління (фронтова розвідка).

3. Третє управління (країни Азії).

4. Четверте управління (країни Африки і Середнього Сходу).

5. П'яте управління оперативно-тактичної розвідки (розвідка з позиції військових об'єктів).

П'ятому управлінню підпорядковані всі армійські підрозділи розвідки. Військово-морська розвідка підпорядкована Другому управлінню Штабу ВМФ, який, у свою чергу, підпорядкований П'ятому управлінню ГРУ. Технічні служби: вузли зв'язку і шифрувальна служба, обчислювальний центр, спеціальний архів, служба матеріально-технічного і фінансового забезпечення, Управління планування і контролю, а також Управління кадрів. У складі Управління існує також напрямок спеціальної розвідки, який курує спецназ.

6. Шосте управління (електронна і радіотехнічна розвідка) включає Центр космічної розвідки, так званий "об'єкт К-500". Офіційним посередником ГРУ по торгівлі космічними супутниками є Совінформ супутник. У складі зазначеного Управління знаходяться підрозділи особового призначення "ОСНАЗ".

7. Сьоме управління (за підрозділами держав НАТО) має шість територіальних управлінь.

8. Восьме управління (робота зі спеціально виділеними країнами).

9. Дев 'яте управління (військові технології).

10. Десяте управління (військова економіка, військове виробництво і продаж військової продукції, економічна безпека).

11. Одинадцяте управління (у стратегічних ядерних силах).

12. Дванадцяте управління.

13. Перший (самостійний) відділ ГРУ (виробництво документів прикриття).

14. Восьмий (самостійний) відділ ГРУ (безпека внутрішніх комунікацій ГРУ).

15. Архівний відділ ГРУ.

16. Війська спеціального призначення.

17. Допоміжні підрозділи:

- адміністративно-технічне управління;

- фінансове управління;

- оперативно-технічне управління;

- дешифрувальна служба.  

17. Військово-дипломатична академія і два НДІ.

 

Штаб-квартира ГРУ раніше була розташована в Москві в районі Ходинського поля, на Хорошевському шосе. Будівництво штаб-квартири, що являє собою комплекс споруд загальною площею близько 70 тисяч м², всередині якого є ситуаційний центр, командний пункт, спортивний комплекс та басейн, було завершено восени 2006 року. Нова штаб-квартира розташована на вул. Гризодубової в м. Москві. Вартість будівництва склала 9,5 млрд. руб.

 

 

Федеральна служба безпеки

 

Федеральний закон «Про органи Федеральної Служби Безпеки в Російської Федерації» визначає такі головні напрями діяльності:

 • Контррозвідувальна діяльність (Стаття 9).
 • Боротьба проти злочинності (Стаття 10).
 • Розвідувальна діяльність (Стаття 11).

Контррозвідувальна діяльність - діяльність органів ФСБ Росії в межах своїх повноважень щодо виявлення, попередження, припинення розвідувальної та іншої діяльності спеціальних служб і організацій іноземних держав, а також окремих осіб, спрямованої на нанесення шкоди безпеці Російської Федерації.

 

До складу Служби контррозвідки ФСБ Росії входить Департамент контррозвідувальних операцій (ДКРО ФСБ) Росії, який має в своєму складі спеціальний підрозділ, що займається виключно боротьбою з ЦРУ США.

 

Контррозвідувальну діяльність здійснюють органи федеральної служби безпеки та їх підрозділи (органи контррозвідки), а також посадові особи зазначених органів та підрозділів через проведення контррозвідувальних заходів. Зазначені заходи мають на меті виявлення, попередження, припинення розвідувальної та іншої діяльності спеціальних служб і організацій іноземних держав, а також окремих осіб, спрямованої на нанесення шкоди безпеці Російської Федерації. Вичерпний перелік підстав для проведення органами контррозвідки контррозвідувальних заходів передбачений в Законі про службу безпеки. Він може бути змінений або доповнений тільки федеральним законом.

 

Структура Служби контррозвідки (СКР)

 • Керівник;
 • Департамент контррозвідувальних операцій (ДКРО);
 • Управління координації та аналізу контррозвідувальної діяльності (УКАКД);
 • Управління спеціальних заходів;
 • Управління контррозвідки на об'єктах;
 • Центр інформаційної безпеки»
 • Департамент військової контррозвідки.

Як висновок, прочитавши та порівнявши дані трьох органів сфери державної безпеки РФ, які займаються розвідкою та контррозвідкою, можна зазначити, що всі три структури дуже добре оснащення технічно, фінансово та мають у своєму розпорядженні професійних спеціалістів даної сфери діяльності. Всі три структури задіяні у війні на Сході Україні, а також були використані під час анексії Криму, а це означає що вони виходять за рамки дозволеного порушуючи Конституцію, закон та нормативно-правові акти, які регулюють їх діяльність. Ці структури безперечно становлять загрозу державній безпеці України.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Діяльність спецслужб та правоохоронних органів РФ у сфері забезпечення інформаційної безпеки. - Режим доступу: http://pidruchniki.com/82931/politologiya/diyalnist_spetssluzhb_pravoohoronnih_organiv_sferi_zabezpechennya_informatsiynoyi_bezpeki
 2. Федеральна служба безпеки Poсії (ФСБ), - Режим доступу: http://pidruchniki.com/82933/politologiya/federalna_sluzhba_bezpeki_posiyi
 3. Контррозвідувальна діяльність, - Режим доступу: https://studme.com.ua/132903118181/pravo/kontrrazvedyvatelnaya_deyatelnost.htm
 4. Органи зовнішньої розвідки, - Режим доступу: https://studme.com.ua/169803038183/pravo/organy_vneshney_razvedki.htm
 5. Сайт СЗР РФ. - Режим доступу: http://svr.gov.ru
 6. Сайт ФСБ. - Режим доступу:http://fsb.ru
 7. Сайт ГРУ МО РФ. - Режим доступу: https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=9711@egOrganization


Создан 17 авг 2018