International Conferences. Ukrainian Political Sciences Association

 

Башун, Даніл. СПЕЦІАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ РОЗВІДКИ НІМЕЧЧИНИ // Матеріали ІV-ої міжнародної студентської наукової конференції «Політична праксеологія: розвідка в умовах інформаційного суспільства» / за ред. В.М. Бебика. – Київ: ВАПН, 2018.




 

 

СПЕЦІАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ РОЗВІДКИ НІМЕЧЧИНИ

 

Башун, Даніл,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут міжнародних відносин (Україна, м. Київ),

Кафедра міжнародної інформації,

бакалавр 

 

АНОТАЦІЯ

У статті проаналізовано діяльність служб розвідки та безпеки Німеччини. Визначено інституційну структуру забезпечення розвідувальної діяльності в країні та протидії загрозами національної безпеки. Роглянуто механізми попередження терористичної загрози та її оцінка відповідними органами на сучасному етапі.

Ключові слова: Німеччина, національна безпека, розвідка, БНД. 

 

 

SPECIAL DEPARTMENTS OF DEFENSE OF GERMANY

 

Bashun, Danil,

Kyiv National Taras Shevchenko University,

Institute of International Relations (Ukraine, Kyiv),

Department of International Information,

bachelor

 

SUMMARY

The article analyses the activity of intelligence and security services in Germany. The institutional structure of ensuring intelligence activities in the country, as well as countering national security threats, is defined. The mechanisms to prevent the terrorist threat and its assessment by appropriate bodies at the present stage is reviewed. The specificities of Germany’s challenges in the field of foreign policy and security.

Key words: Germany, national security, intelligence, BND.

 

 

Об`єднання ФРН і колишньої НДР в одну державу, припинення протистояння двох потужних блоків - НАТО і Варшавського Договору - обумовили зміни мети, завдань і методів розвідувальної роботи, яку виконують спецслужби Німеччини. Однак ці зміни, за оцінками фахівців, не послабили німецьку розвідку. Навпаки, отримавши в "спадщину" від МДС і військової розвідки колишньої НДР частину високопрофесійних кадрів, технічні засоби розвідки й агентуру як на території Німеччини, так і за її межами, вони значно посилили її потенціал.

 

За оцінками експертів, розвідка Німеччини сьогодні входить у четвірку найсильніших, поряд з американською, російською та ізраїльською.

На військову розвідку покладені, головним чином, аналітичні функції й в обмеженому обсязі - оперативні. Агентурна розвідка проти іноземних держав віднесена до компетенції БНД.

 

Предметом дослідження є спеціальні підрозділи розвідки Німеччини, їх особливості функціонування та побудова системи самої розвідки безпосередньо.  

 

Методологічним інструментарієм цієї роботи стали такі методи науки, як хронологічний, порівняльний, структурно-логічний а також загальнонаукові методи пізнання індукції та дедукції тощо.                                 

Отже, ця робота вирішує конкретну наукову проблему щодо об’єктивного висвітлення завдань, які сьогодні покладаються на підрозділи розвідки, їх функцій, побудови та системи.

 

Федеральна розвідувальна служба – БНД

 

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (нім. BundesnachrichtendienstBND - БНД) - служба зовнішньої розвідки Німеччини.

Федеральна розвідувальна служба як самостійне відомство створена в 1955 році на базі так званої «організації генерала Гелена». У системі державних органів ФРН ФРС є підрозділом, що підкоряється відомству федерального канцлера. По кількості службовців ФРС — найбільша федеральна установа Німеччини. Штатний склад становить понад 7000 чоловік, з них близько 2000 зайняті безпосередньо збором розвідданих за кордоном. Серед співробітників представники приблизно 70 професій: військовослужбовці, юристи, історики, інженери і технічні фахівці.

 

Штаб-квартира ФРС розташована в Пулласі під Мюнхеном. Тут працюють керівництво спецслужби і понад 3000 співробітників центрального апарату. Експерти стверджують, що на відміну від багатьох зарубіжних розвідцентрів ФРС доводиться постійно економити. Недоліком засобів пояснюють дуже «віковий» контингент співробітників в штаб-квартирі в Пуласі.

 

В серпні 2001 року було ухвалено рішення про перенесення штаб-квартири БНД до Берліна. Комплекс будівель нової штаб-квартири BND розташовується в колишньому східному Берліні на території «Стадіону молоді світу», де за часів НДР регулярно проходили фінальні матчі національної футбольної першості. Загальна площа комплексу становить 10 гектарів, площа робочих приміщень — 260 тисяч квадратних метрів.

 

Як зазначав голова BND Ернст Урла, переїзд до Берліна мав значно підвищити ефективність роботи розвідки, оскільки всі бюро та служби повинні були перебувати під одним дахом. Точна вартість проекту невідома. За деякими даними, з урахуванням всіх додаткових витрат вона складала 1,5 мільярда євро. Нова штаб-квартира BND стала найсучаснішим розвідувальним центром в Європі. Близько 4000 співробітників розвідки  остаточно переїхали в нові будівлі вже в 2014 році. У Пулласі, де  розташовувався центральний офіс BND, залишилось 1500 чоловік з технічних служб.

 

Головне завдання БНД – проведення зовнішньої розвідки за кордоном – розподіляється по трьох великих сферах агентурно-оперативної діяльності: 

1) Отримання політичної та економічної інформації про зарубіжних державах (діючі особи, структури, процеси, розробки, "ноу-хау"), котрі мають політичне чи економічне значення для Німеччини.

2) Аналіз і оцінка цих отриманих відомостей з метою надання в розпорядження осіб, які приймають рішення, інформації про стан справ за кордоном;

3) Підготовка та проведення таємних оперативних заходів стратегічного характеру з надання вигідного прихованого впливу на іноземних партнерів, конкурентів, супротивників та ворогів ФРН. 

 

Президенту БНД підпорядковуються шість відділів, у п'ятьох з них функціональні обов'язки переважне місце відводиться інформаційна діяльність:

 

Відділ 1 – агентурно-оперативна розвідка – добування та придбання таємної інформації за допомогою "людських джерел", тобто агентури та інших конфідентів. У цьому планіпосольські та позадипломатичні резидентури як засекречені закордонні представництва БНД на території іноземних держав, об'єктів розвідувальних спрямувань, відіграють важливу роль у проведенні спеціальних операцій з підбору, вербувальної розробки, вербування джерел інформації, організації та забезпечення безпеки функціонування агентурних каналів зв'язку з ними з метою надійного і стабільного постачання розвідцентру та керівництва держави актуальною і своєчасною первинною розвідувальною інформацією.

 

Фахівці зазначають, що отримання інформації технічними методами рідко дає об'ємну та вичерпно повну картину певних подій, дій чи процесів. Лише за допомогою агентури можуть здобути своєчасно відомості про думки, плани, наміри, особливі нюанси про зародження, визрівання і початок активного етапу кризового процесу, чинники небезпек, приміром, про місце і роль особистостей, котрі стоять за лаштунками етнічні, релігійні та інших видів масових конфліктів, реальні причини нестабільності, соціальні та екологічні проблеми, а також, приміром, про нові досягнення в області технології, медицини, новітні концептуальні підходи до розробки озброєнь, котрі ще осмислюються в спеціалізованих технічних КДБ, тощо.

 

Відділ 2 – технічна розвідка – отриманням інформації за допомогою технічних засобів, зокрема за допомогою цілеспрямованої фільтрації міжнародних телекомунікаційних потоків, космічного зондування поверхні землі, контролю каналів дипломатичного зв'язку тощо.

 

БНД прагне, за допомогою стратегічного моніторингу телекомунікацій, отримати інформації з міжнародних інформаційних потоків про зарубіжні країни. З цією метою, супутниковій зв'язок перехоплюється за допомогою низки умов пошуку (які в Німеччині має бути дозволено заздалегідь так званою "G-10-Komission"). Відповідні цифри розподіляються наступним чином: з приблизно 10 мільйонів міжнародних зв'язків, які виходять із Німеччини кожен день, приблизно 800000 передаються через супутник. Майже 10% з них (75000) фільтруються через пошукову систему. Це обмеження не встановлене законом (в теоретичному плані до розгляду у Федеральному конституційному суді й ця цифра на 100% була б припустимою), але воно походить від технічних обмежень, зокрема обмежені можливостями швидко провести аналіз.

 

Зазначена діяльність БНД періодично стає предметом розгляду у Федеральному конституційному суді. Деталі, оприлюднені 21.11.2000 р. у ході судового процесу у поєднанні з показаннями Ернста Урлау, координатора спецслужб в Федеральному відомстві канцлера, свідчать про можливості федеральної розвідки отримувати розвідувальну інформацію шляхом перехоплення каналів супутникового зв'язку.

 

Відомо, що до травня 2001 р. БНД мало санкцію лише на перехоплення міжнародного кабелю зв'язку, котрі проходять територією Німеччини. При необхідності на основі різних правових норм або наявності більшого числа аналітиків можливості БНД можуть бути розширеними. Так, моніторинг трафіку інформаційного потоку по кабелю підвищує статистичну вірогідність успіху, пороте, це не обов'язково досягається за рахунок кількості повідомлень, які можуть бути проаналізовані. Приклад БНД демонструє можливості та стратегію, які застосовують іноземні розвідки для контролю міжнародних каналів зв'язку.

 

Число використовуваних термінів пошуку також обмежений з технічних причин, а також необхідністю забезпечення швидкої авторизації. Проблема полягає в тому, необхідно сформувати раціональні суто формальних критеріїв пошуку: 1) сполуки, котрі використовуються іноземними громадянами або іноземними фірмами за кордоном; 2) визначити 2000 пошукових термінів в області ядерної зброї, 1000 – в області торгівлі зброєю, 500 – у сфері тероризму і 400 – у сфері незаконного обігу наркотиків. Проте, такий підхід виявився досить невдалим для пошуку інформації про тероризм і наркотрафік.

 

На практиці пошукова система перевіряє задане слово, котре використовується у факсі, телексі зв'язку. Автоматичне розпізнавання слів в голосових з'єднаннях поки не представляється можливим. Якщо умови пошуку не знайдено у технічному плані зв'язок автоматично потрапляє у відро для сміття. Одночасно він не може бути проаналізований через відсутність правової бази для цього. Кожен день п'ять або близько до цього абонентів входять у комунікаційні відносини, на які поширюються положення, котрі регламентують захист Конституції ФРН.

 

Стратегічний моніторинг БНД спрямований на пошук ключів, на підставі яких базуватимуться подальші заходи з контролю і отриманню інформації. Вважається, що моніторинг всіх каналів міжнародного зв'язку не є адекватним і об'єктивно продуктивним. Поки що порушена проблема залишається для німецьких спецслужб відкритою.

 

Відділ 3 – інформаційно-аналітичний – являє собою підрозділом, котрий первинну оперативну інформацію перетворює безпосередньо в розвідувальну, а також виробляє нове (аналітичне) знання на підставі спеціальної розумової діяльності фахівців-аналітиків. Саме співробітники інформаційних та аналітичних підрозділів кожен день готують різного роду інформаційні повідомлення для урядових установ ФРН, тобто це заключна ланка ланцюга розвідувальної роботи.

 

Потреби Федерального уряду трансформуються тут в розвідувальні завдання для агентурно-оперативних підрозділів. Отримані відкрито або таємним шляхом матеріали в цьому ж відділі зводяться воєдино, оцінюються і аналізуються. На підставі сукупності матеріалів готуються звіт про оперативну обстановку на певному напрямі міждержавних або міжнародних відносин, визначаються тенденції та прогнози їх розвитку. Підготовлені аналітичні звіти передаються Федеральному уряду та іншим урядовим установам.

 

Відділ 5 – агентурно-оперативна та інформаційно-аналітична розвідка процесів у сфері організованої злочинності та міжнародного тероризму. Створення такого підрозділу є реакцією БНД на збільшену потребу в уряді на інформацію про організовану злочинність і міжнародний тероризм. Даний відділ працює у тісному міжнародному контакті з іншими розвідками, органами безпеки та науковими установами іноземних держав, особливо НАТО і ЄС.

 

Відділ 6 – технічної підтримки – займається забезпеченням усіх відділів БНД широким асортиментом технічних послуг. Для виконання цього завданням співробітники відділу відстежують новітні технічні розробки та інновації у всьому світі, приміром, у таких сферах, як "техніка зв'язку", "обробка даних", "телекомунікації","хімічні та фізичні дослідження" тощо. Численні комп'ютерні програми, котрі використовуються в БНД, приміром, багато в чому розроблені цим відділом і стали частиною внутрішньовідомчих програм досліджень і розробки розвідувальної техніки.

 

Підзвітність, підконтрольність, відповідальність керівників служб перед парламентом, головою держави, урядом:

Федеральна служба розвідки працює від імені Федерального уряду. Парламентський контроль проводиться спеціалізованою комісією G10-комісії і довірчої ради. Федеральна служба розвідки входить до відомства Федерального канцлера,а саме до Департаменту 6 ,який здійснює адміністративний і технічний нагляд за діяльністю розвідувальної служби. Це включає контроль за використанням бюджетних коштів, для забезпечення законності та доцільності управління ними.

 

Способи звітування керівників служб:

Підготовка для представників політичного управління держави звітів у короткій лаконічній формі з актуальних питань безпеки і розвідки; в тому числі, щоденні звіти для федерального уряду про останні тенденції в галузі безпеки і розвідки. Доповідь на регулярних брифінгах федерального уряду. В межах регулярної звітності фахівці готують інформацію, де політичні, економічні і технічні питання виходять на перший план.

 

Організаційна структура БНД:

 

Інформаційно-ситуаційний центр (GL)

Обов'язки:

1) Безперервне спостереження за подіями в світі;

2) Координація звітності організації;

3) Забезпечення негайного реагування в разі викрадення німецьких громадян за кордоном;

4) Контроль діяльності розвідки;

5) Представлення інтересів БНД в національних кризових комітетах.

 

Спеціалізовані служби підтримки (UF)

Основним завданням цих служб є збір і обробка геоінформації. Джерелами є як зображення, отримані з супутника, так і публічна (Open Source) інформація. Крім цього, є ряд додаткових технічних і лінгвістичних послуг, що надаються даними засобами.

 

Регіони діяльності та зовнішні зв'язки (EA)

Обов'язки:

1) Координація відносин з іншими розвідувальними службами, в основному в країнах НАТО;

2) Постачання збройних сил за межами країни;

3) Технічна розвідка (TA);

Цей відділ займається перехопленням і збором інформації про плани зарубіжних держав. Діє в інтересах Федерального уряду Німеччини і Збройних сил Німеччини.

 

Країни регіону A (LA) і регіону Б (LB)

Два управління зосереджені на політичних, економічних і військових справах позначених країн. Ключові завдання відділів:

- Аналіз інформації, що надходить, складання і оновлення звітів про ситуації, що склалася в країнах

- Попередження кризових ситуацій;

- Підтримка операцій Збройних сил Німеччини за кордоном.

 

Тероризм (TE)

В даний момент відділ концентрується на боротьбі з ісламістськими терористичними організаціями і трьома типами організованої злочинності:

- наркоторгівля;

- нелегальна міграція;

- відмивання грошей.

TE - єдиний відділ БНД, де збір і оцінка інформації відбувається всередині однієї структурної одиниці. Управління також тісно співпрацює зі службами розвідки союзних країн.

 

Питання нерозповсюдження ЗМЗ, зброї ЯХБ, військової техніки (TW)

TW відділ займається збором і обробкою інформації про Зброя масового ураження і про розробляються кібер атаках. Управління також може надавати різні послуги в технічних і наукових областях. Разом з іншими відділами забезпечує підтримку Збройних сил за кордоном.

 

Власна безпека (SI)

Відділ займається підтриманням і забезпеченням високих стандартів секретності всередині БНД. Обов'язки SI включають в себе безліч пунктів, починаючи від персональної безпеки і закінчуючи технічною відсталістю та інфраструктурної безпекою. Головними обов'язками є попередження та запобігання загрозам безпеки.

 

Інформаційні технології (IT)

Цей відділ є центральним технічним сервісом по обробці даних і забезпеченні комунікацій. Основні обов'язки відділу:

- Забезпечення внутрішньої захищеного зв'язку по всьому світу;

- Складання та реалізація спеціальних IT вимог для клієнтів;

- Розробка технічних засобів, недоступних у вільному продажу;

- Забезпечення безпечної, надійної експлуатації та підтримки технічних систем і процедур;

- Створення IT структури в новій штаб-квартирі в Берліні;

- Надання необхідних процедур і інструментів для аналізу зібраної інформації.

 

Центральне управління (ZY)

Це адміністративний відділ. Займається плануванням фінансів, пошуком і заміною персоналу, організацією досліджень і т. Д. Головна мета відділу - забезпечення ефективної роботи всіх управлінь БНД.

 

Відділ внутрішніх послуг (ID)

Сучасний відділ, який допомагає ZY у всіх адміністративних питаннях. Наприклад: закупівля обладнання, розподілу заробітної плати, проведення курсів початкової та розширеної підготовки і т. Д. Крім цього, управління займається питаннями здоров'я (як фізичного, так і психологічного) і безпеки співробітників БНД.

 

Організація переїзду BND (UM)

Назва відділу говорить сама за себе. Однак, він також відповідальний за будівництво нової штаб-квартири і демонтажу старої. Завдяки цьому управлінню всі співробітники завжди можуть отримати свіжі новини, що стосуються нової будівлі в Берліні, переїзді і долі старої споруди.

 

Отже, організація Федеральної розвідки кардинально змінилася з початку тисячоліття. Нові завдання та зміни у фокусі роботи, пов'язані з змінами в міжнародній ситуації, привели до різноманітних, глибоких змін у організації Федеральної розвідки. Зокрема, інтегрований аналіз політичних, економічних та військових аспектів країн та тем та інтеграція збору та оцінки інформації враховує поточний мандат та інформаційні потреби федерального уряду.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

  1. Особливості діяльності розвідувальних служб країн Європейського Союзу та США [Електронний ресурс] // Європейський інформаційно-дослідницький центр. – 2016. – Режим доступу: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28968.pdf;
  2. Объединённый разведывательный комитет [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – 2017. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральная_разведывательная_служба_Германии
  3. Офіційний сайт БНД: http://www.bnd.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilungen_node.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Создан 17 авг 2018