International Conferences. Ukrainian Political Sciences Association

 

Матеріали міжнародних конференцій Вcеукраїнської асоціації політичних наук (ВАПН)
  1. Матеріали міжнародної конференції «Політична праксеологія: безпека, технології, комунікації» / за ред. В. Бебика. – Київ: ВАПН, 2016. – Режим доступу: http://cathedra.io.ua/s2334242/materiali_mijnarodnoe_konferencie_politichna_prakseologiya_bezpeka_tehnologie_komunikacie_za_red._v._bebika._kiev_vapn_2016._-_117_s
  2. Матеріали ІІ-ї міжнародної студентської наукової конференції «Політична праксеологія: менеджмент, комунікації, PR» / за ред. В.М. Бебика. – Київ: ВАПН, 2017. – Режим доступу: http://cathedra.io.ua/s2623437/materiali_mijnarodnoe_studentskoe_naukovoe_konferencie_politichna_prakseologiya_menedjment_komunikacie_pr_za_red._v.m._bebika._kiev_vapn_2017(accessed 20 December 2017).
  3. Матеріали ІІІ-ої міжнародної студентської наукової конференції «Політична праксеологія: публічна політика та публічне управління» / за ред. В.М. Бебика. – Київ: ВАПН, 2018. – Режим доступу: https://cathedra.io.ua/s2623436/materiali_iii-e_mijnarodnoe_studentskoe_naukovoe_konferencie_politichna_prakseologiya_publichna_politika_ta_publichne_upravlinnya_za_red._v.m._bebika._kiev_vapn_2018 (accessed 29 January 2018)
  4. Матеріали ІV-ої міжнародної студентської наукової конференції «Політична праксеологія: розвідка в умовах інформаційного суспільства» / за ред. В.М. Бебика. – Київ: ВАПН, 2018. – Режим доступу: https://intern-conferences.io.ua/s2636644/materiali_iv-oe_mijnarodnoe_studentskoe_naukovoe_konferencie_politichna_prakseologiya_rozvidka_v_umovah_informaciynogo_suspilstva_za_red._v.m._bebika._kiev_vapn_2018 (accessed 17 August 2018).


Обновлен 23 авг 2018. Создан 13 авг 2018